Om Delfinen

Delfinen er dit online studiemagasin på Aarhus Universitet.

Magasinet skabes af frivillige skribenter, fotografer, illustratorer og tilknyttede studerende.

Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du har et bidrag. Send en mail til delfinen@sr.au.dk.

Delfinen udgives af Studenterrådet ved Aarhus Universitet og Delfinens uafhængige redaktion disponerer frit over alt indhold.

Delfinens nuværende redaktør er Lise Roulund Knudsen.

https://delfinen-magasin.dk