Spring til indhold
Hjem » Artikler » Velvære i vinterkoldt vand

Velvære i vinterkoldt vand

  • af

De fleste får kuldegysninger blot ved tanken om at skulle hoppe i det danske hav efter sommerens officielle slutning. Alligevel er badning i det vinterkolde vand efter sigende sundt for både krop og sind, og langs de danske kyster findes vinterbadeklubber eller såkaldte vikingeklubber. De huser tilsammen mange tusinde medlemmer, som vidner om en stor interesse for det regelmæssige kolde dyp. Én af disse klubber er Vikingeklubben Jomsborg ved Den Permanente Badeanstalt, hvor veninderne Nanna Marie Kristensen og Anja Godske Bachmann, som oprindeligt kender hinanden fra volleyball-klubben, er medlemmer og ugentligt springer i fra badebroen. Jeg har mødt dem til en snak om, hvorfor de vinterbader, hvad der fik dem til at blive grebet af turene i det iskolde vand og om selve miljøet i vinterbadeklubben.  

Tekst og foto: Karoline Kjær Hansen
Foto: Christina Brandt

billede 6

At overskride grænser

Jeg møder pigerne til en kop kaffe en tirsdag eftermiddag, og jeg fornemmer umiddelbart en glædelig spænding hos dem over det allerede fastlagte samtaleemne. Jeg er selv meget spændt på det forestående interview, da jeg ikke selv vinterbader, men er meget fascineret af dem, som regelmæssigt tør  overskride kuldegrænsen, tager sig tid til at dyrke kroppen på naturlig vis og hengiver sig til et primitivt univers, der står i stor kontrast til den hastighedsudviklende og økonomiserede samtid. Jeg er derfor meget nysgerrig på at finde ud af, hvorfor pigerne i første omgang regelmæssigt begyndte at vinterbade og inkorporere det kolde vand i hverdagen. Anja, som er nylig færdiguddannet læge og den af pigerne, der har vinterbadet i længst tid, forklarer indledningsvis, hvorfor hun i sin tid indmeldte sig i Vikingeklubben Jomsborg: ”Jeg havde lidt en periode i mit liv, hvor jeg tænkte, at jeg skulle til at sige ja til nogle ting, som jeg ikke var sikker på for at springe ud i noget og prøve noget nyt. Og det var én af de ting, der blev valgt til i den periode. Det er måske 3 år siden.” Hun forklarer ligeledes, at hun blev introduceret til klubben gennem en veninde, som inden hendes indmeldelse havde formået at hive hende med derned flere gange. Hun husker tilbage på tiden inden sin indmeldelse og indrømmer grinende: ”Jeg havde prøvet det nogle gange, og jeg var faktisk også med hende dernede nogle gange, hvor det kun var hende, som badede, og hvor jeg bare sad og kiggede på.” Selvom vinterbadningen for Anja i første omgang blev valgt til som en form for personlig udfordring for en periode, stiftede hun herved et længerevarende bekendtskab med vinterbadeklubben, som i dag lever i bedste velgående. Og det viste sig, at hun havde taget godt ved lære af sin venindes overtalelsestricks, da hun året efter så sig selv indtage sin venindes rolle i venskabet med Nanna.

Nanna, som til daglig læser kunsthistorie, er i dag vinterbader på anden sæson, men meldte sig i sensommeren 2014 ind efter at have brugt Den Permanente Badeanstalts kvindeafdeling flittigt i løbet af sommeren. Hendes oprindelige tanke bag medlemsskabet var således at gøre brug af det i sensommeren og foråret. ”For det der vinterbadning, det skulle jeg altså ikke,” siger hun lattermildt. Men Anja pressede flere gange i løbet af det efterfølgende efterår på ved at forslå, at de sammen skulle tage derned og bade. Nanna fastslår: ”Jeg havde bare slet ikke forstillet mig, at det var noget, som jeg skulle.” Men så fik Anja alligevel overtalt hende, inden vandet blev iskoldt. Og selvom Nanna har det væsentligt sværere med vandets lave temperatur end Anja, så har de sidenhen i fællesskab nydt adskillige ture i det kolde vand efterfulgt af talrige hedeture i saunaer.

Følelsen af at gøre noget godt for sig selv

Efter fortællingerne om, hvorfor de for henholdsvis 2 og 3 år siden gav vinterbadning en chance, spørger jeg dem undrende, hvad der er medvirkende til at de fortsat vinterbader den dag i dag. Nanna svarer prompte: ”Det tror jeg ikke, at der er nogen tvivl om, når man først har prøvet det. Altså, det giver den vildeste følelse af velvære. Som om man har løbet et halvmaraton eller lige trænet i to timer. Det er i hvert fald den følelse, som jeg går derfra med.” Anja istemmer og uddyber, hvordan hun gennem vinterbadning oplever en både fysisk og mental tilfredsstillelse, som hun ikke oplever andetsteds: ”Når man første gang har været i vandet og står i blæsten, så har man allermest lyst til at gå ind i saunaen. Så går man ind i saunaen og sidder der, indtil det, man har allermest lyst til i verden, er at hoppe i vandet. Og så går man ud og hopper i vandet. Det er så umiddelbart, primitivt tilfredsstillende. Hvor tit gør man det, som man allermest har lyst til i hele verdenen uden nogen form for dårlig samvittighed? Det er 100% tilfredsstillelse.”

I dag kræver det for ingen af dem den store overvindelse at drage mod vinterbadeklubben. Dog er de enige om, at det hver eneste gang de træder ud på badebroen, og deres nøgne kroppen øjeblikkeligt omsluses af kold, blæst kræver en vis overvindelse at presse kroppen, som allerede er dækket af strittende hår, ned under den iskolde vand første gang. Under et besøg hopper de som regel i vandet tre gange, men grundet saunabesøgene efter første dukkert, er det kun det første dyp, der bringer overtalelsesevnerne i spil. Men genvinsten er stor og indsættes ikke blot på pigernes fysiske konto, men også på den mentale: ”Det er en lille lykkerus bagefter. Og så er det super hyggeligt,” understreger Nanna. Det skinner tydeligt igennem, at vinterbadningen ikke blot betyder noget for pigernes personlige velvære, men også præger og beriger deres venskab. For et venskab kræver lige som kroppen pleje, og Anja og Nanna finder sammen deres i det iskolde hav og de overophedede saunaer.

Et åbent og voksende miljø

Vikingeklubben Jomsborg har i skrivende stund over 8.000 medlemmer, og ved hver indmeldingsperiode har klubben inden for de seneste år oplevet en tilgang på flere hundrede medlemmer. Vinterbadeklubbens mange medlemmer er årsag til, at Den Permanente Badeanstalt benyttes mere om vinteren end om sommeren. Men diversiteten medlemmerne imellem er stor, og klubben huser således en broget flok aarhusianere. Nogle af medlemmerne deler ligesom Nanna og Anja flere personlighedstræk og passioner, mens andre blot har passionen for vinterbadning til fælles. Tilsammen udgør de et mangfoldigt klubmiljø, der er præget af et regelsæt, som alle ved indmelding har erklæret sig indforståede med og derfor indretter deres opførsel efter. Reglerne foreskriver bl.a., at alle bader nøgne og hilser på hinanden. Medlemmernes dedikation til vinterbadningen er også af forskelligt omfang, men Anja og Nanna gæster i gennemsnit klubben én gang om ugen, og det er gennem tidernes løb sket på forskellige dagstidspunkter og også tit om aftenen. Men medlemmernes forskellighed er også medvirkende til, at hvert enkelt besøg bliver nyt og unikt, fortæller Anja: ”Det er meget forskelligt, hvilken oplevelse man får ud af det. Også fordi det er så forskelligt, hvilke andre mennesker, der er dernede.” Nøgenheden medvirker til, at alle blotter sig, men muliggør også en vis anonymitet. Alle møder hinanden på lige fod og modsætter sig for en kort stund det samfund, som ligger på den anden side af badeanstaltens mure. Det synliggøres både gennem de fysiske forhold, men også gennem klubmentaliteten og det sociale rum, som medlemmerne tilsammen skaber og bevæger sig inden for. Vikingeklubben Jomsborg skal for alle være er rart sted at komme, og det kan såvel Anja som Nanna skrive under på, at det er. De føler sig i dag meget trygge inden for vinterbadeklubbens rammer.

”Jeg har aldrig nogensinde til dags dato fortrudt, at jeg er hoppet i vandet dernede,” pointerer Anja afslutningsvist, og både hendes og Nannas begejstring for fritidsaktiviteten skinner denne tirsdag eftermiddag ikke blot igennem deres udsagn, men også gennem deres mimik og det positive bidrag, som det er til deres venskab. Glæden herover er utvivlsom stor, fascinerende og inspirerende!

Værdig viden om vinterbadning:

  • Når man vinterbader, oplever kroppen, idet den kommer i kontakt med det kolde vand, et ’kuldechok’. Man vil opleve, at man helt automatisk begynder at gispe efter vejret og hyperventilere.
  • Men efter bare tre gange i det kolde vand har kroppen vænnet sig til kuldechokket.  Man vil derfor opleve, at ens hyperventilation mindskes. Og denne tilvænning holder kroppen på i omtrent et halv år.
  • Vinterbadning er godt for humøret:

Når man vinterbader finder en frigivelse af signalstoffer i hjernen sted. Disse signalstoffer er medvirkende til, at blodkarrene trækker sig sammen og afslappes, men de har også en positiv effekt på humøret.

  • Vinterbadning er god motion for kredsløbet:

Blodkarrene trækker sig nede i det kolde vand sammen, men åbner sig igen, idet kroppen forlader det kolde vand, således at blodet på ny kan strømme frit til kroppens organer.

  • Det kolde vand aktiverer ligeledes immunsystemet, og herved aktiveres også en beskyttelse mod øvre luftvejssygdomme såsom forkølelse, bihulebetændelse og halsbetændelse.
  • Afslutningsvist kan vinterbadning også være et middel til at ruste sig mod det vinterkolde vejr, da det er bevist, at vinterbadere ikke er lette kuldeofre.

Kilde: Sygeforsikringen Danmark

Ønsker du selv at prøve kræfter med vinterbadning? Indmelding i Vikingeklubben Jomsborg sker en gang årligt, og allerede i midten af juni åbnes for indmeldelsen til næste sæson 2016/2017. Medlemskabet koster for første sæson 600 kr., men for efterfølgende sæsoner er prisen 400 kr.