Spring til indhold
Hjem » Artikler » Valg på uni: Hva’ er det?

Valg på uni: Hva’ er det?

I anledning af universitetsvalget d. 14.-17. november får du denne explainer, så du kan blive lidt klogere på, hvordan det fungerer, hvad du kan stemme til, og hvem du kan stemme på.

Efter fire uger, hvor gadebilledet, sociale medier og samtaler har været oversvømmet af folketingsvalg, troede du nok, at du kunne få en pause fra politik. Men ikke helt endnu! De demokratiske festligheder fortsætter med intet mindre end universitetsvalget, som løber af stablen d. 14.-17. november. Selv om kandidaterne ikke skal styre landet, er valget alligevel vigtigt, da det er din måde at få indflydelse på, hvordan universitetet og din uddannelse udvikler sig.

Hvad skal der vælges?
Til valget skal der vælges repræsentanter til fire forskellige institut-organer: Studienævn, Akademisk Råd, Ph.d.-udvalg og Aarhus Universitets bestyrelse. Her kommer en lille beskrivelse af hvad de hver især laver.

Studienævn: Din uddannelse har et studienævn, som blandt andet arbejder for at sikre, at de gode evalueringer, du skriver, får betydning. Nævnet kommer med forslag til studieordninger og andre formelle ting og sager. Et studienævn kan dække over en eller flere uddannelser, og hver uddannelse har et sæde i et studienævn.

Akademisk Råd: Alle fakulteterne har et akademisk råd. Rådene sikrer, at de studerende og ansatte har medbestemmelse og en stemme i diskussionerne af de mere overordnede planer for universitetets uddannelser og forskning så som ansættelsespolitik og hvordan universitetet spenderer sine penge.

Ph.d.-udvalg: Hvert fakultet har ph.d.-skoler med tilhørende ph.d.-udvalg. De koordinerer ph.d.-skolernes arbejde, så som evaluering af vejledningsindsatsen og udbud af ph.d.-kurser.
OBS: Det er kun ph.d.-studerende, som har stemmeret til disse udvalg.

Aarhus Universitets bestyrelse: Bestyrelsen er universitetets øverste myndighed og varetager de store, langsigtede planer for universitetet. Det kan eksempelvis være byggeplaner, budgetter og oprettelse af nye fakulteter. I bestyrelsen sidder to studerende.

Hvem kan man stemme på?
Efter folketingsvalget, hvor hele 14 partier og hundredevis af kandidater forsøgte at charmere sig til din stemme, er universitetsvalget en del nemmere at overskue og uden så mange Marianne bolsjer, balloner og kilovis af valgflæsk. På Aarhus Universitet er der blot tre politiske studenterforeninger, som kæmper for din stemme. Ikke alle foreninger har repræsentanter til hvert institut-organ, men alle stiller op til universitetets bestyrelse. Så her er en kort introduktion til foreningerne, deres mærkesager, og hvilke organer de stiller op til.

Konservative Studenter: Flirter du med de tværborgerlige værdier, er Konservative Studenter måske noget for dig. Konservative studenters grundværdier er ytringsfrihed, forskningsfrihed og tankefrihed. Foreningen kæmper for, at alle studerende får ret til et mundtligt specialeforsvar, og vil have afskaffet fraværsregistrering, da de mener, at det hører gymnasietiden til. Foreningen kæmper imod kønskvoter både i forbindelse med ansættelser og i valg af pensum. Konservative Studenter stiller op til de akademiske råd og bestyrelsen.

Frit Forum: Er du mere til en socialdemokratisk kammerat, så kan det være, det er hos Frit Forum, du finder dine kandidater. Frit Forum kæmper for forbedring af handicapforholdene, bedre trivsel og flere klimaindsatser. De studerende skal have bedre mulighed for at sparre med en fagligt dygtig person i svære tider, og der skal være færre semestre med ekstraordinært pres. Universitetets energiforbrug skal komme fra grønne kilder, der skal spares, hvor det er muligt, og undervisningen skal i højere grad handle om klimakrisen. Frit Forum stiller op til bestyrelsen, en række akademiske råd og flere studienævn.

Studenterrådet: Elsker du nærdemokrati, men ikke alt det der partipolitiske? Så skal Studenterrådet måske vinde din stemme. Organisationen beskriver sig selv som en upartisk interesseorganisation for de studerende. Rådet kæmper for studerendes rettigheder, studenterinddragelse og meget mere trivsel. Rådet vil have billige studieboliger, bedre og billigere kollektiv transport og flere cykelstier. Studenterrådet stiller op til bestyrelsen og har en række lokale fagråd rundt omkring på universitetet, som stiller op til studienævn og akademiske råd.

Ud over de tre foreninger er der også mange kandidater, som stiller op uden at være en del af en politisk forening. Du kan finde kandidaterne på www.au.dk/valg. Du stemmer elektronisk i perioden 14.-17. november.