Spring til indhold
Hjem » Artikler » Valg med eller uden sofa

Valg med eller uden sofa

I den kommende tid vil diverse lister bejle til jeres gunst med rundstykker, æbleskiver og pjecer med ambitiøse målsætninger og flotte løfter. Faktum er dog, at hvis forestående valg bliver som det sidste, vil kun hver syvende af jer stemme. På den baggrund ser valgets suveræne vinder ud til at blive sofalisten. En vælger og en sofavælger fortæller om deres grunde til at ile til stemmeboksen – eller blive i sofaen.

af Astrid E. Sørensen
foto Maria Maarbjerg

 Sofavælgeren

Majken Skærlund Risvig

Studerer nordisk og religionsvidenskab

Hvorfor stemmer du ikke?

Sidste gang opdagede jeg først sent, at der var valg. Det hjalp ikke på det. Generelt føler jeg ikke, at jeg kender nok til de opstillede eller til det arbejde, som de skal lave. Det gør det svært at træffe et kvalificeret valg.

 Tror du, at studenterpolitik kan gøre en forskel?

Ja, men ikke sådan som det ser ud nu. Lige nu, tror jeg, at den studenterpolitiske bevægelse har alt for lidt rod i det generelle studiemiljø til at kunne gøre en reel forskel. Det kan man jo også kan se på den meget lave stemmeprocent. Det betyder også, at det er svært at mobilisere til store protester eller lignede, da der ikke er nogen stærk, fælles platform at gøre det fra. Et godt eksempel er den kommende sammenlægning af fakulteter. I den forbindelse deltog jeg i studenterdemonstrationer imod, men de var spredte og dårligt organiserede.

Hvad kunne få dig til at stemme?

Jeg stemte engang, fordi man fik æbleskiver, når man havde stemt. Men hvis jeg skal tage valget alvorligt, skal jeg føler, at det virkelig rykker ved noget, og at dem der bliver valgt har reel indflydelse. Jeg har ingen ide om, hvad de valgte laver mellem valgene, og det tror jeg ikke, der er ret mange, der har.  

 

Vælgeren:

Laila Lauridsen

Studerer historie

 Hvorfor stemmer du?

Fordi jeg på den måde kan sørge for, at det er dygtige mennesker, der bliver valgt ind. Studenterdemokratiet er  med til at sikre, at de studerende har et talerør i bestyrelsen. Jeg synes, det er vigtigt, da det er os studerende, der bedst kender til de forhold og problemstillinger, som vi møder i hverdagen. Derfor er valget min garanti for, at jeg bliver hørt i universitets højeste instans.

Hvorfor tror du, at så mange ikke stemmer?

Der er en meget lav synlighed omkring valget. Oplysningerne om valget kommer til folks universitetsmail. Hvor mange tjekker den jævnligt? På den måde kan man holde valg, uden at alle studerende er klare over det.

Derudover kan det være svært, at gennemskue hvad valget til bestyrelsen betyder, hvis man ikke i forvejen interesserer sig for studenterpolitik.

Hvad kan man gøre for at få folk til stemme?

Jeg tror, man skal blive bedre til at opreklamere valget. Først og fremmest tror jeg, man skal blive langt bedre til at synliggøre arbejdet imellem valgene, så folk bliver klar over, hvor meget det betyder at have studerende siddende i bestyrelsen. For eksempel har dette års studenterrepræsentanter sikret, at studienævnenes tilknytning til fagene huskes i den Faglige Udviklings Proces. Det er rigtig vigtigt for os som studerende.