Spring til indhold
Hjem » Artikler » How to: Gruppearbejde

How to: Gruppearbejde

Ååh vi kender det alle sammen. Den der tidskrævende opgave ingen rigtig gider at lave, men som jo skal afleveres. Og så er det en gruppeopgave. Det kræver ekstra planlægning med flere personer, og nu skal ens pædagogiske færdigheder stå sine mål – for et vigtigt element er, at alle i gruppen har det godt og føler sig som en betydningsfuld brik i opgave-puslespillet.

Der kan hurtigt opstå problemer i gruppearbejdet. En føler ikke, at andre arbejder nok og er tilstrækkeligt forberedt. En anden synes, at én i gruppen bestemmer for meget. En tredje møder ikke op som aftalt, og en fjerde er helt uenig i, hvordan opgaven skal løses. Det kan være hårdt arbejde, at få det hele til at spille. Det er ikke en overraskelse, da vi alle (heldigvis) er forskellige. Det er dog vigtigt at kunne arbejde sammen med forskellige mennesker både under studiet, men også på arbejdsmarkedet. Derfor får du her nogle råd til det gode gruppearbejde.

Adizes ledelsesroller

Man kan blive god til gruppearbejde ved at være opmærksom på, hvilken type man er i en gruppe. I en gruppe er der altid forskellige typer af ledelsesroller. Professoren Ichak Adizes har defineret dem som:

Producenten

Producenten vil have noget for hånden. Her skrider arbejdet frem og deadlines overholdes. Producenten har et stort drive og trives bedst med, at der sker noget. De kan dog være meget utålmodige og have svært ved at uddelegere opgaver.

Administratoren

Administratoren har styr på tingene og har det store overblik. Personen ved, hvor meget der skal være færdigt hvornår, for at nå helt i mål inden deadline. Her er systemer og regler i høj kurs, og personen har ofte gode analytiske evner. Kreativitet og nytænkning kan dog være en udfordring.

Entreprenøren

Entreprenøren er gruppens iværksætter. Fuld af ideer og løsningsforslag, stiller kritiske spørgsmål til arbejdsmetoder og rejser ofte debat. Personen er risikovillig og vedholdende. Ofte har entreprenøren mange bolde i luften, og det kan derfor ske, at personen kommer til at springe fra ide til ide.

Integratoren

Integratoren er opmærksom på alle i gruppen. Personen sørger for alle kommer til orde og at alle har det godt. Integratoren vil være optaget af at løse konflikter og skabe et godt fællesskab. Dog kan denne ledertype hurtigt vende på en tallerken, hvis stemningen er for det, og integratoren kan derfor ofte blive en medløber.

HVEM ER DU? Tag en detaljeret test på engelsk her og find ud af, hvem lige præcis du er.

Gruppeaftale

Nu har du måske fundet ud af, at du er mere én type frem for en anden. Og med stor sandsynlighed vil der i din studiegruppe være nogle af de andre typer. Derfor kan det være en god ide at lave en gruppeaftale. Det lyder nok lidt formelt og lidt striks – nogle får måske et træt flashback til første uge på studiet – men en gruppekontakt gør, at man får talt nogle ting igennem, som kan forhindre, at der opstår uenigheder. Omdrejningspunktet for en gruppeaftale er at forventningsafstemme! Et fint ord jeg personligt selv lærte, da jeg skulle på sommerferie med tre veninder. Og hvordan gør du så det? Der er især tre emner, I kan tage en snak om:

  • Snak om de generelle arbejdsregler: Møde- og arbejdstider og arbejdssted(er). Pauser, hvor mange og hvor ofte er okay? Hvordan skal omgangstonen i gruppen være? Hvordan skal afslutningen af en opgave foregå?
  • Snak om det faglige samarbejde: Hvad er vigtigt, når I skal samarbejde? Tænk på jer selv og hinanden i en ”professionel” kontekst – I behøver ikke elske hinanden og se X Factor sammen hver fredag. Hvilke krav stiller I til hinanden om forberedelse, deadlines osv.? Hvordan vil I udnytte gruppen fagligt? Hvad er jeres individuelle og fælles mål og ambitioner?
  • Aftal hvordan I løser konflikter, hvis de skulle opstå. Man ved jo aldrig! Tal om, hvad der kan give konflikt i jeres gruppe og overvej løsninger. Stemmer I om det, eller snakker I jer til rette?

Til sidst skriv jeres gruppeaftale ned, så har I et lille A4-bibel-ark, som I altid kan læne jer op ad.

I kan løbende køre en pædagogisk status over, hvordan I synes, det hele går. Hvad fungerer, og hvad fungerer ikke? Her kan I få luft for nogle tanker, uden at de andre i gruppen tænker, at du er Debbie Downer.

Og husk, alle typer er lige vigtige i et gruppearbejde, og det er et fælles ansvar at få samarbejdet til at fungere – det er ikke altid ”de andres skyld”. You give and you take. Og sidste råd, husk hyggepauser og drømmekage – masser af drømmekage.

 

RÅD TIL GODE GRUPPEVANER

-Respekter hinandens forskelligheder

-Overhold aftaler

-Aftal, hvordan I træffer beslutninger

-Diskuter jeres forventninger

-Tillad problemsnak (og hyggesnak!)

-Vær ærlige med hinanden

-Lyt og vær åben overfor andres input

-Reflekter over gruppearbejdet og dig selv