Spring til indhold
Hjem » Artikler » Universitetsvalget er skudt i gang

Universitetsvalget er skudt i gang

Den 13. til den 16. november skal du tage stilling til, hvem du ønsker skal repræsentere dig, når der skal træffes beslutninger på Aarhus Universitet.

Du skal stemme til tre organer; universitetsbestyrelsen, Akademisk Råd og dit lokale Studienævn.

Studenterrådet har to spidskandidater til universitetsbestyrelsen, som de kæmper for at få valgt ind. De to kandidater hedder Line Dam Westengaard og Sune Koch Rønnow.

Du har mulighed for at stemme på flere studenterforeninger. Du kan finde dem her.

De studerendes interesse
Studenterrådet er en interesseorganisation for de studerende. Den bygger på princippet om faglig repræsentation. Det sker gennem de lokale fagråd, som alle i fællesskab er med til at forme og styre Studenterrådet.

Sune Koch Rønnow, der genopstiller til bestyrelsen for studenterrådet, håber, at mange vil stemme på Studenterrådet af denne grund.

”Vi varetager de studerendes interesser bredt med udgangspunkt i de forskellige fag og uddannelser på universitet og ikke i partipolitiske eller personlige interesser.”

Følg Sune og Lines valgkamp på facebook
#Stemsune #Stemline

Til kamp mod besparelser
AU skal spare 2% hvert år. Det er svært at ændre på, men Sune Koch Rønnow mener alligevel, det er vigtigt at engagere sig.

”AU bliver nødt til at spare og effektivisere hvert år, det kan vi ikke gøre noget ved i bestyrelsen, men at kæmpe for at besparelserne ikke rammer kerneydelserne, det kan vi kæmpe for, og det er en kamp, som vi kan vinde.”

Line Dam Westengaard er enig i, at det er vigtigt at engegeret sig. Hun gik selv ind i studenterpolitik, fordi hun var træt af besparelserne.

”Jeg startede i mit lokale fagråd på grund af frustrationer over besparelser og den måde man implementerer dem på.”

Og implementeringen af besparelserne er netop et af de punkter, som Line Dam Wstengaard vil kæmpe for at ændre.

”Jeg vil arbejde på at uddannelserne i højere grad selv er med til at skabe løsninger på problemstillinger, som universitetet står overfor. Jeg er overbevist om, at man gør mindre skade på de enkelte studier, hvis de selv er med til at finde ud af, hvor de skal spare.”

Indflydelse på tre niveauer
De tre organer arbejder på tre forskellige niveauer.

Universitetsbestyrelsen sætter de overordnede rammer for universitetet og godkender AU’s budget på omkring 6 milliarder. Det er her Studenterrådets to spidskandidater stiller op.

Akademisk råd er et rådgivende organ for den øverste leder på fakultet, Dekanen. Det er vigtigt at have indflydelse her, fordi de blandt andet er med til bestemme ansættelsesproceduren. Det vil sige, at de bestemmer, om man vil prioritere gode undervisningskompetencer eller forskerevner, når man ansætter nye lektorer.

De lokale studienævn er dem, der har indflydelse på din hverdag. Det er kun nogle studier, der har kampvalg, hvor du skal stemme. Det gælder fx Jura og Statskundskab. Fra den 30. oktober kan du se, om du skal stemme til dit studienævn her.

Fakta
Du stemmer til universitetsbestyrelsen, Akademisk Råd og dit lokale Studienævn her.

Du kan stemme fra den 13.-16. November

Alle studerende, der er indskrevet på AU og ender med at få deres afgangsbevis fra AU har stemmeret.

Studenterrådet har ved dette valg ændret strukturen for, hvordan de stiller op. Det har gjort det nemmere at gennemskue, hvem der er Studenterrådets kandidater. Du kan læse mere her.