Spring til indhold
Hjem » Artikler » Universitetsvalget – ”a’ hvaffor noget?!”

Universitetsvalget – ”a’ hvaffor noget?!”

Hvem kan vi stemme på?

Der skal i år stemmes på kandidater til fire områder, nemlig Aarhus Universitets bestyrelse og Akademisk råd, Ph.d.-udvalg og Studienævn. Allerede her melder spørgsmålene sig, for hvad er overhovedet forskellen på de fire?

AU’s bestyrelse fastlægger alle overordnede retningslinjer og er den højeste myndighed på universitetet. Kort sagt er de den øverste chef her på universitet og består af 11 medlemmer. Af dem skal vi studerende vælge to af medlemmerne.

På hvert fakultet er der et Akademisk Råd, som sikrer at vi studerende og medarbejdere inddrages i diskussioner om faglige forhold. I de akademiske råd sidder både studerende og medarbejdere.

Studienævnene kan både dække over enkelte studier eller flere studier, der minder om hinanden indenfor samme institut. Fælles for dem er deres arbejde indenfor studerendes interesser. Det kan for eksempel være forslag til studieordningsændringer og opfølgning på alle de evalueringer, vi udfylder i løbet af vores studietid. Derudover er det også studienævnene, der behandler sager om blandt andet merit og dispensation i forbindelse med eksamener. Studienævnene kan altså sammenlignes lidt med elevråd.

På hvert fakultet er der ph.d.-udvalg, der står for samarbejdet mellem ph.d.-skolerne og dekanen på de respektive hovedområder. Dette udvalg består både af medarbejdere og ph.d.-studerende og står i spidsen for at varetage de ph.d.-studerendes interesser.

 

Og hvad stemmer vi om?

Vi stemmer på personer, der brænder for studenterpolitikken på AU. Det er vores mulighed for at vælge, hvem der skal være deres repræsentanter i Akademisk Råd, Studienævn, og muligheden for at vælge hvem der skal sidde på topposterne i AU’s bestyrelse.

 

Hvorfor overhovedet stemme?

Ligesom ved folketings-, regional-, eller Europa-Parlamentsvalg er det vigtigt at stemme. Det er også en afgørende faktor for, hvilke mennesker der skal stå i spidsen for at være vi som studerendes, AU’s eller de ph.d.-studerendes stemmer udadtil. De skal beslutte eksempelvis studieordninger, generelle retningslinjer for universitetet, eller nogle helt andre, men ikke desto mindre, vigtige ting her på AU.

 

Hvornår skal vi stemme?

Valget foregår online fra 11.-14. november. Der kommer mail ud via post.au med link til den virtuelle stemmeseddel og stemmeboks. Så det er bare med at klikke sig ind og sætte dine krydser!

Hvis du vil vide meget mere om valget, så find informationer på www.au.dk/valg, og gør dig (endnu) klogere. Her står alle vigtige datoer i forbindelse med valget og alt andet valgrelateret.

Og så er der vist bare tilbage at ønske alle et rigtig godt valg!