Spring til indhold
Hjem » Artikler » Universitetsvalget 101: her får din stemme indflydelse

Universitetsvalget 101: her får din stemme indflydelse

  • af

Vi har allieret os med Peter Stormbjerg, der ved noget, så vi kan give dig en kort indføring i hvad din stemme betyder. Peter sidder i Studenterrådets forretningsudvalg og støtter dermed Studenterrådet i valgkampen. Ved siden af, er Peter også næstformand i studienævnet på Statskundskab.

 

Hej Peter, hvad går universitetsvalgkampen ud på?

Hej Delfinen. Der er tre ting, man stemmer til. Studienævnet, som er lokalt, Akademisk Råd, som er på fakultetsniveau, og Universitetsbestyrelsen, som er for hele universitetet.

 

Peter fra Studenterrådets forretningsudvalg. Foto: Andreas FriisPeter fra Studenterrådets forretningsudvalg. Foto: Andreas Friis

Hvad stemmer man om til Studienævnet?

Studienævnet tilrettelægger din specifikke uddannelse lokalt. De vælger hvilke fag du skal have og hvordan eksaminerne skal være. De varetager også dispensationer, altså om folk skal blive på studiet eller ej, samt coronarelaterede spørgsmål såsom mulighed for at afholde fysisk eller digital undervisning. Her sidder fire studerende og fire ansatte, der er professorer. Her er derfor stemmelighed mellem studerende og ansatte, og det giver de studerende stor magt her. Derfor er det vigtigt som minimum at stemme her.

 

Hvad med Akademisk Råd?

Der er fem Akademiske Råd, som ligger på hvert fakultet: BSS, Arts, Health, Nat og Tech. De rådgiver dekanen, som er chefen på fakultetet. Det kan være rådgivning om akademiske og økonomiske spørgsmål, såsom studiepladser og klimastrategier, der kommer i høring med Rådet. Det er alt hvad der foregår på fakultetsniveau. Rådet har dog ikke beslutningskompetence, men vi bliver hørt, fordi vi repræsenterer så stor en gruppe.

 

Og hvad så med Universitetsbestyrelsen?

Det er den øverste myndighed på universitetet, med Connie Hedegaard som formand. Det er dem, der fyrer og ansætter rektor, bestemmer de overordnede strategier på universitetet, og gennemgår overordnet økonomi. Det er mega fedt, at vi, som studerende, har to pladser i bestyrelsen! Det gør at vi kan få indflydelse over hele universitetet. Man er faktisk over rektor.

 

Hvem stiller op til universitetsvalget?

Tre organisationer. Konservative Studerende, Frit Forum og Studenterrådet.

 

Hvor finder man kandidaterne?

De præsenterer sig inde på AU’s valgside, hvor man også skal ind og stemme [Vi linker til den nederst i artiklen]. Find organisationerne på campus – de har valgboder i alle de største kantiner på Arts og BSS i denne uge, indtil torsdag, som er sidste chance for at stemme.

 

Følg med i valget hele ugen

I løbet af ugen vil vi, her på Delfinen, lægge tre artikler op, hvor vi interviewer en kandidat fra hver af de tre studenterpolitiske organisationer.

Her stemmer du: https://e-vote.dk/

Her kan du læse mere om kandidaterne:  https://studerende.au.dk/valg-paa-au-studenterorganisationer/