Spring til indhold
Hjem » Artikler » ULOVLIG DELING AF DIGITALE STUDIEBØGER ER EN USUND KULTUR PÅ DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

ULOVLIG DELING AF DIGITALE STUDIEBØGER ER EN USUND KULTUR PÅ DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

Illustration: Emma Sanko

Hver anden studerende på de videregående uddannelser har delt digitale studiebøger ulovligt, og op til to tredjedele mener, det er acceptabelt. Det er en trussel mod dansk vidensproduktion og vidensdeling, mener RettighedsAlliancen.

Forrige år blev en 28-årig kvinde fra VIA University i Aarhus dømt for systematisk ulovlig deling og salg af studiebøger. Dommen lød 20-dages betinget fængsel, konfiskering af 9000 kr. fortjeneste fra det ulovlige salg samt erstatningskrav på 10.000 kr. til rettighedshaverne. Inden for de sidste par år har man set lignende sager om ulovlig deling af digitale studiebøger på de videregående uddannelsesinstitutioner.

En ny undersøgelse lavet af Epinion viser en tendens til ulovlig deling af digitale studiebøger blandt studerende på videregående uddannelser. Undersøgelsen viser desuden, at 68% af de studerende godt er klar over, at det er ulovligt. Det har konsekvenser for vidensproduktionen og -delingen i Danmark, kan risikere at gøre uddannelserne dårligere og forringe viden i samfundet generelt, argumenterer RettighedsAlliancen for i en oplysningskampagne om problemet. En del af løsningen er at inddrage uddannelsessituationerne mere i at oplyse studerende om ophavsrettigheder.

Usund kultur

Undersøgelsen fra Epinion viser, at 50% af studerende på de videregående uddannelser på et tidspunkt har anskaffet sig en digital studiebog ulovligt. De studerende deler primært bøgerne med hinanden, da 59% angiver, at det er fra andre studerende, de anskaffer sig bøgerne, og 66% får dem gratis. 68% af de studerende, der har delt, er bevidste om ulovligheden.

”Det vidner desværre om en usund kultur på de videregående uddannelser,” udtaler Maria Fredenslund, RettighedsAlliancens direktør. RettighedsAlliancen har, på grund af tendensen, fra januar intensiveret kampagnen ”Os Der Elsker Viden”. Den skal sætte fokus på ulovlig deling af digitale studiebøger og konsekvenserne af det.

Ulovlig deling undergraver vidensproduktion- og deling i samfundet

”Det er desværre ikke første gang, at jeg oplever, at mine bøger bliver kopieret og delt ulovligt. Denne form for tyveri ærgrer mig, for det undergraver i værste fald det økonomiske grundlag for, at der fremover bliver skrevet studiebøger på dansk” fortæller Hans Jørgen Bide til RettighedsAlliancen. Hans Jørgen Bide er lektor og har oplevet at få delt en af hans studiebøger.

Fordi Danmark er et lille sprogområde med begrænsede afsætningsmuligheder, er det især et problem med ulovlig deling af studiebøger. Det er ikke bare det økonomiske grundlag for forlag, der udgiver fag- og studiebøger, der undergraves. Det kan også have en effekt på vidensdelingen i samfundet og på universiteterne. Hvis økonomien for studiebøger undergraves, bliver studiebøgerne dårligere, hvilket medfører forringet uddannelseskvalitet, som i sidste ende kan påvirke samfundet og befolkningens viden generelt.

Også personlige konsekvenser følger for dem, der har delt ulovligt. Deling af digitale studiebøger kan medføre konsekvenser foruden bøde og erstatningskrav – i værste tilfælde fængselsdom for dem, der deler systematisk og kræver betaling for bøgerne. Man kan risikere en plet på straffeattesten, der ikke kan viskes ud.

Uddannelsesinstitutioner har et medansvar

RettighedsAlliancen har siden 2017 kørt oplysningskampagnen ”Os Der Elsker Viden” men problemet kan ikke kun løses med kampagnen, mener de. I et debatindlæg i Akademikerbladet skriver Morten Visby, formand for Dansk Forfatterforening, Christine Bødtcher-Hansen, direktør hos Danske Forlag, Mads Eriksen, uddannelses- og forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv samt Maria Fredenslund, at uddannelsesinstitutionerne har et medansvar for at stoppe deling af studiebøger. ”Det skal meldes klart ud til de studerende, at ulovlig deling er en uacceptabel norm, som ikke alene har konsekvenser for opretholdelsen af en høj faglighed, men også for den enkelte studerende i form af risiko for sanktioner. Det er vigtigt, at uddannelsesinstitutionerne påtager sig at sende klare signaler om deres holdning til den lovovertrædelse, som ulovlig deling af lærebøger er

Små forbedringer

Der er dog et lys for enden af tunnelen, da undersøgelsen fra Epinion viser en lille tilbagegang i tallene. I 2019 fandt 71% af de udspurgte på de videregående uddannelser det acceptabelt at dele digitale studiebøger med hinanden, mens det tal i den seneste undersøgelser er 62%. Antallet af studerende, der på et tidspunkt har anskaffet sig digitale studiebøger ulovligt, er også faldet fra 2019 55% til 50%.