Spring til indhold
Hjem » Artikler » Studenterhuset flytter

Studenterhuset flytter

Tidligere på året begyndte rygterne at svirre, om at Studenterhuset måtte dreje nøglen om. En milliongæld og lave besøgstal har længe presset det visionære samlingspunkt for de århusianske studerende. Nye lokaler og fornyet gåpåmod skaber grobund for optimisme.

Af Villads Andersen

”Vi er her bestemt ikke for at tage livet af nogen. Vi er her nærmere for at skabe mere liv”, fortæller Studenterhusets direktør Anne Thorø Nielsen entusiastisk, da snakken går på foreningens nye lokaler i De Studerendes Hus på Aarhus Universitet.

Indtil for nylig var fremtiden ellers usikker. Dårlig økonomi var ved at tage livet af Studenterhuset, men med en dugfrisk aftale med Universitet i hånden kan både de ansatte, de frivillige og brugerne ånde lettet op: Studenterhuset skifter adresse og overlever.

Anne Thorø Nielsen fortæller begejstret om de planer, hun og resten af Studenterhuset har på tegnebrættet. De nye lokaler skal udnyttes. Der skal være et væld af aktiviteter. Studenterhuset skal igen være det faste mødested for de studerende på tværs af studierne. Blandt de mest aktuelle planer er en ugentlig fredagsbar, en daglig cafe og endnu bedre koncerter. De studerende kan se frem til ”et blomstrende Studenterhus”, som Anne Thorø Nielsen udtrykker det.

Hun er lettet over, at tingene endelig har løst sig. Studenterhuset kan igen tage hånd om de studerende i stedet for konstant at skulle kæmpe for sin overlevelse.

”Jeg håber, helt personligt, at jeg skal bruge 80 procent mindre tid på at skulle kigge på regnskaber, tal og budgetter og pis og lort og i stedet gå ud og bruge den tid på at finde nogle sponsorer, der vil være med til at betale for nogle fede aktiviteter”, siger Anne Thorø Nielsen.

Wammen byder op

Flytningen er kulminationen på en lang række større og mindre udfordringer. Først på året anmoder hovedbidragsyderen, Århus Kommune, om en evaluering af Studenterhusets aktiviteter. Rapporten taler sit tydelige sprog: Der skal ryddes op i geledderne og økonomien, hvis Studenterhuset skal gå en sikker fremtid i møde.

Rapporten anbefaler derfor Århus Kommune at tvinge armen rundt på Studenterhuset og kræve en handlingsplan for foreningens overlevelse og fremtid.

I marts dumper Århus’ Borgmester Nikolaj Wammens krav ind ad brevkassen på Studenterhusets gamle adresse ved havnen. Der skal handles.

Drop erhvervslivet

Anne Thorø Nielsen er ikke enig i alle rapportens konklusioner, men hun ved godt, at der skal gøres noget, og at det skal gøres snart:

”Vi har selvfølgelig været klar over, at det ville være vanskeligt at drive det fremadrettet, hvis ikke vi gjorde et eller andet radikalt. Det er sådan set det, der står i evalueringen: Der er nogle udfordringer, der skal løses, hvis man vil have et studenterhus om et år.” Men hvad skal man gøre? Forfatterne af evalueringsrapporten opstiller fire scenarier, der måske kan hjælpe den nødlidende organisation ud af krisen.

Første scenario går ud på, at Studenterhuset dropper erhvervslivet og udelukkende fokuserer på de studerende. Andet scenario ligger sig i forlængelse af det første, men her foreslås det desuden, at organisationen finder nye lokaler. Både første og andet scenario lyder urealistiske i Anne Thorup Nielsens ører. Sagen er nemlig den, at kontakten med erhvervslivet er en vital del af Studenterhusets støtteberettigelse. Intet erhvervsliv, ingen støtte.

Tre eller fire? Hverken eller.

Med de to første scenarioer fejet af banen, vender Studenterhuset sig mod mulighederne opstillet i de sidste to.

I tredje scenario foreslår evalueringen status quo, mens de i det fjerde bebuder en omprioritering af de eksisterende midler. I begge scenarioer anbefaler man, at Studenterhuset beholder sine lokaler på havnen. Så hvad skete der? Studenterhuset valgte at gå en hel femte vej.

Tvunget af omstændighederne, kan man sige. Med den skrantende økonomi virkede det uhensigtsmæssigt at blive boende i Pakhuset og med en renovering af havnen i sigte, ville man blive nødt til at finde sig i byggerod de næste mange år. Derfor skulle det ske noget helt nyt. Heldigvis havde Aarhus Universitet plads. Selvom pessimistiske røster hævder, at Studenterhuset bliver Universitetshuset, ser Anne Thorø Nielsen ingen problemer i at flytte ind i de tomme lokaler.

”Vi har prøvet at sidde med kort og sagt: Okay, før lå vi sådan her, og så var der så langt. Nu rykker vi herhen, og det viser sig, at vi faktisk rykker tættere på langt de fleste af uddannelsesinstitutionerne”, siger hun.

Uddannelsesinstitutionerne har da heller ikke fundet den nye placering på universitetet problematisk. Snarere tværtimod, hvis man spørger Anne Thorø Nielsen.

”Vi var spændt på at se, hvad de andre uddannelsesinstitutioner ville sige til, at vi rykker op på universitetet. De har alle sammen sagt, at hvis det betyder, vi får et levende, stærkt Studenterhus, så er det, de gerne vil”, siger hun.

Tillid til de studerende

Men nye lokaler gør ikke det hele. Studenterhuset vil også tænke nyt i forhold til deres aktiviteter. Dels fordi de mener, de kan endnu bedre. Dels fordi den negative egenkapital skal vendes til plus.

Udgangspunktet er dog det samme: De studerende. Midlet til at få et nyt og forbedret Studenterhus er de hårdarbejde frivillige. Derfor bliver de ansatte nødt til at give de studerende mere plads til at udfolde sig på.

”Hvis du virkelig skal ud og uddelegere tingene, så er du også nødt til at have tillid til de studerende.” forklarer Anne Thorø Nielsen, mens hun fortæller om de konkrete tiltag, organisationen har på programmet i fremtiden.

Hun ser gerne nogle af de sparede penge brugt på markedsføring og nye initiativer. På Studenterhusets kontor har de ansatte blandt andet talt om et nyt koncept: Fagenes dag. I alt sin enkelthed vil Studenterhuset frit overlade sine lokaler til et fag, der så kan gøre, hvad de vil. På den måde håber de at trække mange og mange forskellige studerende til.

Et andet mål er en stor studiefest om måneden. Organisationen vil være bedre til at målrette sine aktiviteter mod de studerende.

Vi har sat nogle mål op for, hvem vi skal have fat i, og så tilpasser vi vores aktiviteter efter det. Den del af det, har vi helt sikkert tænkt os at gøre noget ved”, siger Anne Thorø Nielsen.

Penge dræber kreativiteten

”Det er sådan lidt en lettelse for os alle samme”, opsummere Anne Thorø Nielsen den foreløbige afslutning på begivenhedernes gang. Det har bestemt ikke været let at være ansat på Studenterhuset de sidste par år. For at få det hele til at løbe rundt har man blandt andet været nødt til at sige farvel til nogle medarbejdere. Det har været svært for direktøren og resten af staben, men nu kan de begynde at se fremad.

Anne Thorø Nielsen er ikke et øjeblik i tvivl om, hvorfor de alligevel er kommet helskindet igennem:

”Vi har været i en situation, hvor vi har været nød til at tænke penge, penge, penge. Og det dræber sgu energien, kreativiteten og alt muligt andet, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er kun, at vi har nogle super fede frivillige, der ind imellem fortæller os, at de synes, vi er mega seje, der har gjort det umagen værd”, siger hun.

Første punkt på Studenterhuset dagsorden efter sommerferien er modtagelsen af de nye studerende. Det skal arrangeres rusfester til den helt store guldmedalje. Det har vist sig at være en større logistisk udfordring, da kantinen, som bliver Studenterhuset nye koncertsal, ikke når at blive færdig til studiestart. Derfor må Anne Thorø Nielsen og de andre ansatte tænke i alternative baner. Måske laver de forskellige lounges, måske vælter de vægge. Det må tiden vise. En ting er sikkert. Studenterhuset er kommet for blive.