Spring til indhold
Hjem » Artikler » Studenterforslag fører til indførelse af kompetencelogbog på Kunsthistorie

Studenterforslag fører til indførelse af kompetencelogbog på Kunsthistorie

”Det er en rigtig god idé”, siger Lise Skytte Jakobsen, afdelingsleder på Kunsthistorie

Da Kunsthistorie i efteråret 2021 lavede en stor, samlet evaluering af fagets bachelor- og kandidatuddannelse foreslog en af de deltagende studerende, at man skule indføre en kompetencelogbog, hvori de studerende selv løbende skulle notere hvilke kompetencer og færdigheder, de opnår i løbet af deres uddannelse. 

Kompetencelogbogen er et personligt redskab til hurtigt at danne et overblik over læringsudbyttet fra semester til semester og som med lethed kan omsættes til et professionelt CV, når man søger studiejobs m.m. Den personlige logbog skal supplere de mere formelle beskrivelser af viden, færdigheder og kompetencer, man kender fra studieordningslingo.

Allerede fra efteråret 2022 bliver 1. semesters studerende introduceret til kompetencelogbogen i et workshopformat ledet af 5. semesters studerende. Det er studielektor og mentorkoordinator Jette Gejl, der er tovholder på projektet her i opstartsfasen.

Mange studerende oplever at de ’glemmer’, hvad de lærer fra det ene semester til det andet og en kompetencelogbog tjener her som en personlig erindringsopsamler, som hurtigt giver overblik over hvad den enkelte har lært og tager med sig fra de forskellige semestre.