Spring til indhold
Hjem » Artikler » Stormøde: En strid om navne og bureaukratisk forvirring

Stormøde: En strid om navne og bureaukratisk forvirring

Opdelingen af det naturvidenskabelige og teknologiske fakultet sker som en del af Aarhus Universitets satsning på digitalisering og udbredelse af ingeniøruddannelserne. Den primære årsag til opdelingen forklares ved fakultetets voksende størrelse.

En opdeling vil sørge for en ligelig repræsentation af fakulteterne i Aarhus Universitets ledelse, hvor Science & Technology udgør 41 procent af medarbejderne sammenlignet med BSS og Arts, der henholdsvis udgør 15 og 16 procent. Opdelingen vil træde i kraft fra 2020 og vil påvirke både de nuværende og kommende studerende.

Den 29. april skuer Lærke og Lea fra Studenterrådet ud over Auditorium E på Matematisk Institut til en gennemgang af det midlertidig forløb og en diskussion med de studerende på fakultetet. Aarhus Universitets bestyrelse offentliggjorde et udspil i april måned, og det er dette udspil, der bliver drøftet på stormødet. Formålet med mødet er ønsket om, at de studerendes bekymringer og kommentarer kan få indflydelse på den endelige beslutning.

Udspillet indeholder en opdeling under de to navne ”Faculty of Engineering & Life Science” og ”Faculty of Science”, hvorunder studiernes fordeling nogenlunde giver sig selv. De to fakulteter har desuden fået formuleret en profilering, der groft sagt lyder på, at ”Engineering and Life Science” skal løse større samfundsudfordringer så som bæredygtighed, mens ”Science”-fakultetet skal beskæftige sig med udvikling og formidling af naturvidenskab, matematik og datalogi. Det klinger ikke godt hos en af de fremmødte, der synes, at Science reduceres til grundforskning og seje shows, mens de andre på heltevis skal løse alle samfundets problemerne. På mødet kommenteres også navngivningen og opdeling. Der grubles blandt andet over, hvorfor ingeniørerne ikke får deres eget fakultet, men dette bliver hurtigt besvaret ved, at de endnu ikke er store nok til at udgøre eget fakultet. En anden siger kækt, at ”Faculty of Science” i folkemunde vil blive til ”Faculty of Real Science”. Efter lidt talen frem og tilbage om de nye fakultetsnavne konkluderes det at der kan findes ulemper og fordele ved de fleste forslag.

Et fag der kommer i klemme, er bioscience, der både vil høre til hos ”Engineering and Life Science” og ”Science”. Det vækker naturligvis forvirring og bekymring hos biovidenskaberne. Bekymringen går primært på, om det bliver besværligt eller sågar umuligt at tage kurser på tværs af fakulteterne. Det er en bekymring der generelt er til stede hos de fremmødte ved dagens stormøde. Nogle udtrykker utilfredshed med hvor besværligt det i forvejen er at få godkendt kurser og kandidater på andre fag og de frygter derfor, at processen vil blive yderligere besværliggjort. Et forslag på en løsning er en liste med forhåndsgodkendelser og en stor satsning på styrkelse af kommunikationen mellem de to fakulteter. Det er nemlig ikke kun de studerende, der bliver berørt af opdelingen, men i lige så høj grad administration og de videnskabelige medarbejdere.

Fagrådet tager de fremmødtes kommentarer, bekymringer og råd med til de fremtidige møder. Den 7. juni træffer AU’s bestyrelse den endelige beslutning, der som tidligere skrevet træder i kræft 1. januar 2020.