Spring til indhold
Hjem » Artikler » Copyright Q&A

Copyright Q&A

1. Jeg har undret mig over, hvad straffen er for at bruge et billede, man har fundet på internettet i en opgave, powerpoint etc., på en hjemmeside?

Man må gerne bruge billeder fra nettet i skolerelaterede opgaver. Det er der nemlig givet en generel tilladelse til fra rettighedshavernes side. Når det ikke er til undervisning, men fx til en hjemmeside eller lignende, skal man have lov af rettighedshaveren og typisk betale for brugen.

 

2. Hvilke rettigheder har man over eventuelle PDF-filer, ens underviser sender en? Må man sende sådan en til en ven, eller er dette strafbart?

Det kommer an på flere ting. Ofte kan studerende og undervisere dele en mindre del af en bog eller lignende, dog typisk max 20 sider. Det fremgår af de aftaler, som uddannelsesinstitutionerne hver især har lavet med Copydan (organisation, der indgår kopiaftaler med skoler, uddannelser og virksomheder). Dvs. at man ikke må dele hele bøger eller tekster udover det specificerede antal sider i aftalen, ligesom man ikke må dele i fx Facebook-grupper og andre private fora, som ikke er en del af skolens password-beskyttede intranet.

 

3. Er der et maksimalt antal sider man personligt må scanne ind og sende til sin ven, eller er det simpelthen nul sider man må kopiere?

Når det er tale om digitale eksemplarer, så må man kun dele med dem, man bor sammen med, men selvfølgelig inden for rimelighedens grænser – du må altså ikke dele eksemplarer med hele dit kollegie. Hvis der er tale om en fysisk bog, må man godt kopiere enkelte sider til familie og venner.

 

4. Hvor finder man bedst en samlet oversigt over relevante love og restriktioner der angår ophavsret?

Det vigtigste er at bruge sin sunde fornuft. Hvis bogen eller det indhold, man vil bruge, normalt er noget, man betaler penge for, så er der god grund til at tænke sig om en ekstra gang, inden man selv distribuerer eller tager imod kopier. RettighedsAlliancen har sammen med forfattere og forlag udarbejdet kampagnen ”Os Der Elsker Viden”, der har til formål at guide studerende til at bruge studiebøger lovligt. På hjemmesiden www.osderelskerviden.dk, kan du finde relevante regler og retningslinjer om kopiering og deling af studiebøger.