Spring til indhold
Hjem » Artikler » PIT-STOP: NYT UDSYN TIL VIDERE STUDIER?

PIT-STOP: NYT UDSYN TIL VIDERE STUDIER?

pitstop1Er du studietræt? I tvivl om dit studievalg? Eller trænger du bare til ny inspiration? Så er et Pit-stop på en højskole måske noget for dig? Pit-stop er et samarbejde mellem Aarhus Universitet og 3 østjydske højskoler: Testrup Højskole, Odder Højskole og Europahøjskolen på Kalø. De 3 højskoler stiller et antal pladser til rådighed for studerende, som af den ene eller den anden grund trænger til at blive “tanket op”.

Som Pit-stop elev får du højskoleopholdet tildelt til 50% af den normale pris for et højskoleophold. 18 studerende har foreløbig taget imod tilbuddet på én af de 3 høj- skoler, siden samarbejdet blev indledt.

En af dem er Birgitte Malling Eriksen, som her i foråret 2009 er elev på Testrup Højskoles kunstlinje. Birgitte er (næsten) færdig som bachelor i Æstetik & Kultur med et suppleringsfag i design. Hun er, og har været, superglad for sit studium, og har valgt at tage imod tilbuddet om et højskoleophold, ikke kun som en pause, men som et led i sin uddannelse: “De fleste studerende på Æstetik & Kultur har snuden nede i noget praktisk ved siden af studierne. Men på Uni er det  svært at få tid til at fordybe sig i arbejdet med det praktiske udtryk.

I sit arbejdsliv sigter Birgitte på en karriere som kreativ konsulent. Derfor er det vigtigt for hende, at kunne forene teori og praksis, også i sin studietid. Efter højskole- opholdet har hun planer om at tage en kandidat i Designledelse, et nyt uddannelsessamarbejde mellem SDU, Handelshøjskolen og Designskolen i Kolding, hvor hun har fået forhåndstilsagn til september:”Det er rigtig fedt at have tid og plads til eksperimenter og fordybelse i arbejdet med de forskellige kunstneriske discipliner på kunstlinjen:foto/keramik/tegning og maling. Selv arbejder jeg mere med kunst som et bredt kreativt felt, men arbejdet med de forskellige discipliner, har f.eks givet mig interesse for et, for mig, helt nyt felt, fotografiet.
På højskolen oplever Birgitte kunstformidling i praksis hver dag, og hun “lurer” sine lærere af, i forhold til hvordan de griber undervisningen an. Men udover det rent kunst-faglige, har Birgitte valgt teater og dans som valgfag, og “det er næsten  det jeg har lært mest af”, siger Birgitte: “Både teater og dans handler jo om, hvordan man fysisk og mentalt er tilstede – i sin egen krop – i dialog og proces med  andre. Man arbejder med den kropslige udstråling, øjenkontakt og energi.

I det hele taget er højskolen, hvor man lever, spiser og arbejder sammen 24 timer i døgnet, en rigtig god måde at blive opmærksom på, hvordan man selv indgår i fællesskaber og i omgang med andre, på godt og ondt. Så for Birgitte har højskoleop- holdet været inspirerende både på en faglig, men bestemt også personligt afklarende  måde. Da Birgitte tog imod tilbuddet om et Pit-stop på en højskole, gik hun meget målrettet efter de faglige input, som kunstlinjen kunne give hende. Men hun oplever at have fået langt mere end det: “Det er fantastisk med højskolens fællestimer, foredrag,  morgensamlinger og fællessang. Fællestimemiljøet er helt unikt, det har jeg haft meget ud af.

Det eneste Birgitte, med sine 26 år, savner, er en større aldersspredning blandt eleverne. Hun opfordrer derfor også andre studerende til at benytte sig af tilbuddet om et Pit-stop på en højskole som en pause, eller som et supplement, til studierne: “Jeg troede at den her ordning kun var for folk, der var kørt helt træt i deres studium, eller var truet af frafald. Men er man på et studium, hvor man beskæftiger sig med kunst eller kultur på et mere teoretisk plan, er det  altså med Pit-stop muligt at tage på højskole for at holde den praktisk- udøvende kreativitet ved lige. Og opnå nye færdigheder og nye indsigter. Men i øvrigt ser jeg ordningen som meget bredt favnende, således at også studerende på andre, mindre kunst- og kulturorienterede fag, også vil kunne få meget ud af et Pit-stop på Testrup….og så tror jeg også at der i den sidste ende, kommer nogle mere  hele mennesker ud af uddannelsessystemet.

Er Pit-stop på en af de 3 højskoler også noget for dig, kan du via din studievejleder ansøge om en Pit-stop plads i efteråret 2009. Pladserne fordeles efter “først til mølle-princippet”.

Se også www.Pit-stop.info