Spring til indhold
Hjem » Artikler » Pinds planer: Lavere SU og ingen fremdriftsreform?

Pinds planer: Lavere SU og ingen fremdriftsreform?

“Det er svært at spå om fremtiden” sagde uddannelses- og forskningsminister Søren Pind torsdag formiddag den 11. maj til debatarrangement i Stakbogladens kantine. Ministeren mener i kraft af den teknologiske udvikling i dag, at det er langt vanskeligere at vide, hvad vi skal leve af og dermed uddanne os til i fremtiden.

Det har ministeren muligvis ret i, men bag de store linjer luftede ministeren nogle af regeringens visioner for universitetsuddannelserne. Det gav et lille hint til, hvilke initiativer vi på uddannelsesområdet kan spå om i nær fremtid.

Rækker af stole i Stakbogladens kantine var besat af ca. 120-140 studerende og udefrakommende samt rektor Brian Bech Nielsen. De var mødt op for at debattere med ministeren i en times tid, hvor ministeren helst ville tale om, hvordan vi måler kvalitet på uddannelse. “Jeg leder efter kvalitetsmålestokke, jeg kan anvende i forhold til at måle jeres faglighed.” sagde Søren Pind, hvilket er anledningen til at uddannelses- og forskningsministeren har indledt en debattur gennem landet for, som han udtrykte det “Høre bud på tingene, inden vi for alvor begynder at lave tingene om.”

SU-forlig kommer

Hvordan kvalitet på uddannelse kan måles blev omdrejningspunktet for debatten, men ministeren fik i sine svar på de studerendes spørgsmål åbnet op for nogle af de ideer, som han og regeringen grubler over, blandt andet er SU’en igen på dagsordenen. »Når vi sammenligner med udenlandske uddannelser, hvor folk selv betaler. Så er deres gennemføreselstid hurtigere, og det faglige niveau er meget højt. Hvorimod her hvor vi tilbyder det omkostningsfrit for den enkelte, men finansieret af skatteborgerne, er det et anderledes mønster,« sagde ministeren, som ikke nævnte hvornår, han ønsker at igangsætte sine planer. Samme emne forholdte statsminister Lars Løkke Rasmussen sig dog til i forbindelse med et regeringsseminar i weekenden den 28-30. januar 2017 i følge Ritzau.

“Vi opererer ikke umiddelbart med, at vi skal diskutere SU i 2017,” sagde statsminister Lars Lykke Rasmussen, men uddannelses- og forskningsministeren åbnede op for, at der på et tidspunkt kommer et SU-forlig.

“Jeg leder efter kvalitetsmålestokke, jeg kan anvende i forhold til at måle jeres faglighed.” Søren Pind, Uddannelses- og forskningsminister

“Når vi på et tidspunkt, når til at lave et SU-forlig” sagde ministeren og fortsatte. “Fordi sagen er jo den, at vi bruger 50 mia. kr. på forskning og uddannelse i Danmark. De 17 af dem går til SU. Jeg håber jo, at vi eventuelt kan kanalisere noget af den i en anden retning, nemlig i uddannelsessystemet,” sagde Søren Pind. Det kunne tyde på, at Søren Pind tager fat, hvor hans forgænger slap. I oktober sidste år stod den nu tidligere uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs på samme sted, foran scenen i Stakladen og debatterede regeringens forslag om at skære 20 pct. i SU’en.

Dengang var anledningen Venstre-regeringens 2025-plan, som blev væltet af pinden, da den nye regering med Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance blev dannet. Man kunne foranledes til at tro at et mål om en lavere SU fortsat er højaktuelt for Venstre.

“Men nu må vi se, hvad vi når til. Det afhænger helt af, hvordan forhandlingerne går. Jeg skal ikke skræmme nogen fra hvid og sans,” sagde ministeren, som ikke berørte emnet yderligere denne formiddag.

Væk med fremdriftsreformen

Aktuelt for denne debat torsdag formiddag, var regeringens forslag om et nyt bevillingssystem, som danner rammerne for, hvordan universiteterne modtager penge, når de uddanner studerende. I regeringens forslag får universiteterne 20 pct. af de nye midler i et fast grundtilskud over fire år, og 10 pct. bliver tildelt på baggrund af beskæftigelse og færdiggørelsestid. Kunne ministerens håb med det nye bevillingssystem kunne betyde en ende på fremdriftsreformen?

“Det vi skal som politikere, det er at lave en rammesætning. Der skal være stærke ledelser, der skal være stærke bestyrelser og der skal være fornuftige taxametre son anspore, men mit mål er jo, at med det her system, vi laver nu, kan vi komme af med fremdriftsreformen” sagde ministeren, da han svarede på et spørgsmål om, hvor han så universiteterne om ti år. I 2013 blev aftalen omkring Fremdriftsreformen indgået med et mål om at få studerende hurtigere gennem deres uddannelse, og Aarhus Universitet skulle reducere den gennemsnitlige studietid for studerende med 4,7 måneder frem mod 2020. Siden har fremdriftsreformen mødt hård kritik fra universitetsmiljøet.

Hvem ved, hvordan man måler
kvalitet?

Spørgsmålet om, hvordan man måler kvalitet på uddannelser var dog det alt overskyggende spørgsmål, og ministeren ville have svar på det spørgsmål, før han ville overveje at tildele uddannelserne flere penge.

“Jeg vil ikke bare smøre flere penge ud over det hele, jeg vil have en kvalitetsmålestok, så jeg kan se, hvor jeg skal investere pengene og give den forbedring, som du beskriver” sagde Søren Pind, som et svar på et spørgsmål fra salen. En af de studerende, som ville debattere kvalitet af uddannelse med Søren Pind, var Maria Møller, som studerer uddannelsesvidenskab. Hun spurgte ind til, hvad kvalitet er for ministeren selv. For selvom Søren Pind havde givet de tilhørerne i salen udtryk for, at han ikke vidste hvordan man målte kvalitet, mente Maria Møller at et beskæftigelse allerede var sat op som et kvalitetsparameter i forslaget om det nye taxametersystem. Hun ville derfor vide, hvordan uddannelses- og forskningsministeren vil sikre kvalitet på uddannelserne.

Maria Møller, der studerer uddannelsesvidenskab stiller spørgsmål til uddannelses- og forksningsminister Søren Pind.

“Mine kvalitetskriterier handler om faglighed, får man det for pengene, man skal have f.eks. får fælleskabet og I, udbytte af det man kan forvente at få for 50 milliarder kroner om året på uddannelse og forskning i Danmark. Uddanner universiteterne folk til det de skal ud i. Der er studier, hvor folk siger, at det de har lært, det kan de ikke bruge til en bjælde, når de kommer ud på den anden side. Det synes jeg er bekymrende. Det mener jeg, er et kvalitetsparameter” lød svaret fra ministeren, hvilket Maria Møller ikke var tilfreds med efterfølgende.

“Søren Pind svarer desværre ikke på, hvordan han vil sikre kvalitet i uddannelse, fordi han ikke mener, at han har de rette parameter til at bedømme hvad god kvalitet er. Men han giver dog et bud på, hvad kvalitet er for ham, nemlig faglighed, og om fællesskabet og vi får det for pengene man skal have, samt om universiteterne uddanner de studerende, til det de skal ud i, og det nærmer sig måske et svar på, hvad jeg oprindeligt havde tænkt mig at spørge om, nemlig hvad kvalitet er for Søren Pind.”

“Jeg har ingen kvalitetsparametre jeg kan måle efter.” -Søren Pind

Hvordan man måler kvalitet på uddannelse, mente ministeren ikke, at han fik nogle bud på denne formiddag, men han udtrykte, at han var glad for de studerendes tilgang til debatten, da vi talte med ham efter arrangementet. “Jeg fik ikke nogle firkantede bud på, hvordan jeg kan måle kvalitet, men jeg oplevede en nysgerrighed omkring det, som var bibringende” sagde Søren Pind. Se hele det to minutter lange interview herunder, hvor ministeren heller ikke udelukker at kigge forbi Aarhus Universitet til endnu en debat fremadrettet. Du kan også selv se og høre hele debatten med uddannelses- og forskningsminister Søren Pind her

 

Tags: