Spring til indhold
Hjem » Artikler » Overvejer du et praktikophold i udlandet? Det er ganske enkelt: gør det!

Overvejer du et praktikophold i udlandet? Det er ganske enkelt: gør det!

IMG_9085

Fra både universitetets side og fra politisk hold opfordres studerende til at rejse ud i løbet af deres uddannelse. Jeg kan kun tilslutte mig denne opfordring, efter at jeg siden august har været ansat som praktikant på Den Danske Ambassade i Warszawa, Polen. Med dette indlæg ønsker jeg derfor at inspirere og motivere andre studerende til også at søge i praktik i udlandet.

Af Julie Nøjsen Fallesen

Inden ankomst gjorde jeg mig en masse tanker om, hvordan et praktikophold i udlandet ville være. Frygten for, at arbejdet som ambassadepraktikant primært ville bestå i at brygge kaffe til en gammel grå ambassadør, blev heldigvis gjort til skamme. I stedet blev jeg en del af en moderne energisk arbejdsplads, der varetager danske interesser inden for både politik, handel, forsvar og kultur.

Som praktikant i den politiske afdeling får jeg et særligt indblik i den indenrigspolitiske situation i Polen og hvilke temaer og dagsordener der her gør sig gældende. En væsentlig opgave for afdelingen er, at rapportere om de polske politiske positioner forud for rådsmøderne i EU, så de danske ministre kan være forberedte på, hvad der møder dem ved forhandlingsbordet. Således er man en lille, men vigtig del, af et større politisk og administrativt system.

Mine arbejdsopgaver indebærer en høj grad af skriftlighed, hvilket statskundskabsstudiet har givet mig gode forudsætninger for. Jeg har ligeledes gavn af mine analytiske evner og forståelse for politiske mekanismer. Derudover har man som generalist fordel af at kunne sætte sig ind i mange forskelligartede områder, det kan være alt lige fra kompensation på landbrugsområdet, arbejdsmarkedslovgivning, asylpolitik, finanspolitiske regler og meget andet.

Fælles for opgaverne er, at de er konkrete og resulterer i et brugbart produkt. Ofte er der også mulighed for at komme ud af huset til briefinger, møder eller seminarer. Hvor et universitetsstudie prioriterer teori og læsning, er der i et praktikforløb mulighed for at få erfaring med den praktiske virkelighed og et indblik i, hvad det man lærer på studiet kan bruges til.

IMG_9091At bo i en anden kultur
Flytiden til Warszawa er kun lidt over en time fra København, men alligevel er Polen for mange ukendt land. Vores 38 millioner folkerige naboland mod syd, der er over syv gange større end Danmark, overses ofte, selvom landet både historisk og kulturelt har meget at byde på. Igennem mit praktikophold har jeg erfaret, hvordan Danmark og Polen har sammenfaldende interesser, f.eks. omkring euroen, mens der på områder som klima og miljø er store kulturelle og politiske forskelle.

På det mere personlige plan er det en utrolig lærerig oplevelse at arbejde og bo i en anden kultur. Jeg må endnu en gang konstatere, at en hverdag uden for Danmark sætter et vigtigt perspektiv på den ungdomskultur og den politiske kultur jeg som dansker kommer fra. Udover en masse refleksioner vedrørende mig selv og samfundet omkring mig, byder livet i en anden kultur selvfølgelig også på en masse sjov. F.eks. har jeg sammen med de andre praktikanter på ambassaden kunne nyde godt af, at vodka i Polen serveres i glas af 4 centiliter! Desuden fører forsøget på at beherske det polske sprog ofte til underholdende – til dels frustrerende – situationer.

Det lyder spændende, men…
Som studerende risikerer man at blive ramt af en vis frustration gennem studietiden: alle de muligheder at vælge imellem, men hvor skal man starte? og hvordan? Ansøgningsprocessen kan virke uoverskuelig og så et det jo let og trygt at tage endnu et semester hjemme i de velkendte undervisningslokaler. Min opfordring til alle studerende er dog at glemme betænkelighederne og se at komme af sted. Og er man i tvivl om praktiske spørgsmål vil der typisk være stor hjælp at hente hos praktikstedet og de forrige praktikanter. Så går du og overvejer et praktikophold i udlandet er svaret ganske enkelt: gør det!