Spring til indhold
Hjem » Artikler » Otte dødsfald om året

Otte dødsfald om året


af Astrid E. Sørensen
Illustration af Julie Vestergaard Nissen

(Med hovedet i frituren – fortsat) Nogle gange får lidt uvidenhed også store konsekvenser på den lange bane.  70 procent af de unge på arbejdsmarkedet anmelder aldrig deres arbejdsskader. Det betyder, at de ikke senere kan få forsikring eller kompensation for tabt arbejdsevne. Så hvis ryggen driller på grund af en gammel løfteskade, er der ingen kære mor.  Desuden bliver en fejl i sikkerheden ikke rettet, hvis den ikke påpeges. Dermed risikerer en anden ansat også at komme til skade. 

Jeg kan ikke lade være med at spørge Thomas Juhl, om han har oplevet nogle grumme tilfælde i sit job:

”Fra mine kollegaer i 3F ved jeg, at nogle unge ikke får skridsikre sko til deres arbejde i grillbarer og burgerrestauranter, hvilket ellers er lovpligtigt. Det betyder, at der en betragtelig risiko for at folk glider på gulvet, som er fedtet af fritureolie. Et par manglende sko kan altså i yderste konsekvens medføre, at man falder med hovedet først i frituregryden. Vores undersøgelser viser, at der årligt dør otte unge under 25 år på grund af arbejdsulykker.  Flere af dem kunne være undgået, hvis der havde været mere opmærksomhed på de sikkerheds- og arbejdsmiljøbestemmelser, der er sikret gennem henholdsvis lov og overenskomst”, siger Thomas Juhl og fortsætter: 

”Indenfor HK’s område har vi ikke så dramatiske sager, men vi hjælper årligt flere unge, der er løbet ind i problemer på deres job. Et konkret eksempel er en pige, der har arbejde i en af de store dagligvarekæder. Hun fik udleveret en hel ny og meget mere omfattende vagtplan med en uges varsel, fordi butikken ikke havde tænkt på at ansætte ekstra julepersonale. Men da hun også skulle passe sit studie og sine eksamener op til jul, var det jo mildest talt meget ubelejligt, og ifølge hendes overenskomst kan man heller ikke justere en ansats timetal så voldsomt med så kort varsel. Gennem dialog med arbejdspladsen sørgede vi for, at hun fik en undskyldning samt sin gamle arbejdsplan tilbage”, fortæller Thomas Juhl. 

Hold hovedet ude af frituren
HK hjælper årligt mange unge medlemmer ud af problemer, der opstår på deres arbejdsplads. I de fleste tilfælde gennem dialog med arbejdsgiver, men i grelle tilfælde fører fagforening retssag på medlemmets vegne. Thomas Juhl gør opmærksom på, at man som medlem er meget velkommen til at ringe, hvis der er noget som helst, man er i tvivl om.

”Ring hellere en gang for meget end en gang for lidt. Vi hjælper også gerne med at tjekke din første lønseddel, hvis du kommer ind med den eller sender den. Så behøver du slet ikke at vide noget som helst om tillæg eller lønsatser, for det klarer vi for dig”, siger han.

Mens jeg gumler på den sidste småkager, fortæller Thomas Juhl om sine ugentlige besøg på fritidsjobbernes arbejde og skole. Her fortæller han om den danske model, om rettigheder og pligter og om fordelen ved at organisere sig i et fællesskab.

”Men da der er stor udskiftning i disse studiejob, kan vi desværre ikke nå at tale med alle, så jeg vil opfordre folk til selv at tjekke deres rettigheder på vores eller en af de andre fagforeningers hjemmesider”, siger han.

Jeg siger pænt farvel og takker for småkager og kakao. På vej ud af døren får jeg to gode råd med på vejen fra fagforeningsmanden:

  1. Husk at have hovedet med på arbejde. Er det arbejde, du bliver sat til, forsvarligt? Hvis ikke, bør du nok ikke gøre det.
  2. Meld dig ind i en fagforening, så har du nogen i ryggen, hvis du oplever problemer.

Man bliver klogere hver dag. Hvis jeg nogensinde får arbejde i et køkken med frituregryder, skal jeg i hvert fald nok få gjort chefen opmærksom på, at jeg skal have et par skridsikre sko – så jeg ikke ender med at lave hovedspring ned til pomfritterne.

DI: Medarbejderen har selv et ansvar
Jeg har også kontaktet både DI (Dansk Industri, red.) og Dansk Erhverv, som repræsenterer mange de af studerendes arbejdsgivere. Dansk Erhverv har desværre endnu ikke svaret på mine henvendelser, men DI skriver i en mail, at de ikke har indtryk af, at problemer er særlig omfattende. De siger dog, at de opfordrer til og forventer, at deres medlemmer følger overenskomst såvel som gældende regler. Det er dog også deres holdning: ”at det grundlæggende er medarbejderens eget ansvar, at gøre sig bekendt med de rettigheder og pligter, der følger med ansættelsesforholdet. Dette kan medarbejderen gøre, dels ved at læse sin ansættelseskontrakt og overenskomst, og dels ved at rådføre sig med sin fagforening”.

DI og HK er altså enige om, at man bør være i en fagforening, men uenige om, hvor ofte vi studerende oplever problemer. Spænd dine skridsikre sko og vær forsigtig, når du passer frituregryden.

5 gode råd, hvis du har et studiejob  

  1. Skriv dine timer ned, og tjek at du får løn for dem alle sammen
  2. Hvis du er funktionær( typisk handel eller kontor), og arbejder mere end 8 timer om ugen, har du ret til løn under sygdom
  3. Få din lønseddel tjekket – så er du sikker på, at du får dine tillæg
  4. Arbejdsskader kan kun udløse forsikring, hvis de er meldt til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen.
  5. Husk at få en kontrakt. Det er dit eneste bevis på, at du har ret til din løn