Spring til indhold
Hjem » Artikler » Hvad sker der på AU?

Hvad sker der på AU?

 • af

REVOLUTIONERENDE COMPUTERSIMULERINGER BRINGER AU-KEMI PÅ VERDENSKORTET

1989b48e6c

På Institut for Kemi har en forskningsgruppe under professor Poul Jørgensen ændret strategien for højnøjagtige computersimuleringer af store molekyler som f.eks. insulin, så en beregningstid på to milliarder år bringes ned til én dag. Strategien vil blive testet på verdens største computer, der er under konstruktion og vil være køreklar i 2018. Dette vil i langt højere grad muliggøre, at bl.a. nye lægemidler og nye materialer til fremtidens energilagring kan designes på computeren frem for i et traditionelt laboratorium.

AU-Nyeder 13.01.2016

AU TRÆFFER FÆLLES BESLUTNING OM FREMDRIFTSREFORM I APRIL

I april bliver det afgjort, hvordan AU implementerer de seneste ændringer af fremdriftsreformen. En fælles model fastlægges på baggrund af dialog med fakulteter, studenterorganisationer og studienævn.

Aarhus Universitets fire fakulteter skal finde en fælles model for, hvordan man overordnet implementerer de ændringer af fremdriftsreformen, som et flertal i Folketinget indgik forlig om inden årsskiftet.

Det besluttede Uddannelsesudvalget i begyndelsen af det nye år. Derfor har udvalget nu igangsat en proces, hvor man – i første omgang i samarbejde med AU Uddannelse – gennemgår en række mulige scenarier og udarbejder et forslag til, hvordan universitetet håndterer ændringerne. Det forslag drøftes i marts måned med fakulteter, studienævn og studenterorganisationer, inden en endelig model forventeligt skal besluttes af Uddannelsesudvalget den 19. april.

”Af hensyn til især de studerende mener vi i Uddannelsesudvalget, at reglerne så vidt muligt skal fortolkes på samme måde over hele universitetet. Hovedreglen skal være, at man som studerende ikke pludselig skal forholde sig til nogle helt andre regler, hvis man f.eks. skifter uddannelse i sit studieforløb. Lige som man ikke skal opleve, at man kan noget på en uddannelse, som ikke er muligt på en anden”, forklarer prorektor Berit Eika, der ser frem til at arbejde videre med de input, der kommer fra studerende og medarbejdere i løbet af processen.

REGLER SKAL VÆRE GENNEMSKUELIGE

Berit Eika ser gode takter i de seks reform-ændringer, men hun understreger, at den økonomiske ramme stadig er den samme:

”Det er fornuftigt, at man f.eks. lemper kravet om automatisk eksamenstilmelding, men i og med, at de økonomiske sanktioner mod universiteterne er de samme, er det stadig begrænset, hvor meget mere frihed, de studerende kan forvente”, siger hun med henvisning til, at det i 2020 kan koste AU op til 239 mio. kroner, hvis de studerende ikke kommer hurtigt nok igennem uddannelserne. En bøde, som vil have store konsekvenser for kvaliteten af uddannelserne.

”Derfor handler den her proces i høj grad om at finde frem til nogle regler, der er gennemskuelige for alle. På den måde sikrer vi, at studerende til enhver tid er bevidste om, hvilke konsekvenser det har for det samlede uddannelsesforløb, hvis man for eksempel udskyder en eksamen. Samtidig vil de også kunne få klar og tydelig vejledning, hvis de af den ene eller anden grund kommer i problemer undervejs i deres studieforløb”.

Lovarbejdet om ændringerne af fremdriftsreformen er endnu ikke afsluttet, og det ventes, at de nye bekendtgørelser tidligst er klar i sommeren 2016. Bekendtgørelsernes endelige udformning kan få betydning for, hvordan AU kan implementere det nye regelsæt, men arbejdet sættes i gang nu for at være så godt forberedt som muligt.

TIDSLINJE

 • 26. januar – 11. marts: Prodekaner, uddannelseschefer og AU Uddannelse gennemgår scenarier og udarbejder forslag til en fælles model.
 • 11. marts – 5. april: Forslaget til fælles model drøftes af fakulteter, studienævn og studenterorganisationer i perioden
 • 5. april – 19.april: Eventuelle ændringer indføres i modellen, som fremsendes til Uddannelsesudvalget sammen med implementeringsplan.
 • 19. april: Uddannelsesudvalget træffer beslutning om den endelige model

AU Newsroom 12.01.2016

REGION MIDTJYLLAND SÆLGER DET TIDLIGERE ÅRHUS KOMMUNEHOSPITAL

AU Newsroom 5.01.2016

I dag bliver der sat underskrifter på en historisk stor ejendomshandel i Aarhus. Region Midtjylland har solgt hospitalsbygningerne på Nørrebrogade – det tidligere Århus Kommunehospital – til Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S (FEAS) for 807,5 mio. kr. FEAS vil i samarbejde med Aarhus Universitet udvikle et helt nyt campusområde på 110.000 kvm.

Med salget står Region Midtjylland rustet til at tage hul på et helt nyt kapitel, når Det Nye Universitetshospital i Skejby står klar i 2019:

“Region Midtjylland har fået den rigtige pris. For præcis et år siden solgte Region Midtjylland det tidligere Amtssygehus på Tage Hansens Gade til Aarhus Kommune for 400 mio. kr. og en stor grund i Skejby. Nu er turen kommet til det tidligere kommunehospital på Nørrebrogade. Med den nye handel er vi et syvmileskridt nærmere målet om at kunne lægge den anseelige sum, der er regionens del af de nye sygehusbyggerier”, siger regionsrådsformand Bent Hansen.

Køberen FEAS er et datterselskab under Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF), som siden sin etablering i 1987 har understøttet universitetets trinvise udvikling af campusområdet i Aarhus. Selskabet ejer i dag ca. 115.000 kvm på forskellige lokaliteter i Aarhus, heriblandt Nobelparken og adskillige bygninger i Katrinebjerg-området. Nu tilføjes endnu 110.000 kvm til porteføljen.

“Vi har haft et rigtig godt forhandlingsforløb med regionen, og er meget tilfreds med den endelige købsaftale. FEAS er sat i verden for at understøtte udviklingen af Aarhus Universitets aktiviteter, og med denne handel har vi nu sikret universitetet en fantastisk ramme for det”, udtaler formand for FEAS Bent Müller.

SAMLING OG UDVIKLING

Med købet får Aarhus Universitet mulighed for at samle og styrke en række af sine forskningsaktiviteter. Både gennem udvidelse af de eksisterende aktiviteter og gennem flytning af nogle af de aktiviteter, der nu er spredt på forskellige lokaliteter. Men universitetet ser også store muligheder for udvikling af forsker- og studieboliger samt udvidet samarbejde med nye og etablerede virksomheder.

“Med overtagelsen får Aarhus Universitet unikke rammer for at udbygge og fastholde sin stærke position som en by-integreret campus. Det giver på lang sigt muligheder for at fortsætte udviklingen af et forsknings- og undervisningsmiljø af høj international klasse”, siger rektor Brian Bech Nielsen.

Region Midtjylland har i forbindelse med aftalen desuden ønsket at fortsætte som lejer i dele af ejendommen. Som minimum vil regionen leje 16.000 kvm i 4,5 år.

I TRÅD MED KOMMUNEPLAN

Fra Aarhus Kommune bakker man fuldt op om salget, der er helt i tråd med kommuneplanen. Borgmester Jacob Bundsgaard er overbevist om, at de nye planer for området vil få afgørende betydning for byens udvikling, og lægger ikke skjul på, at forventningerne er høje:

“Aarhus Universitet er en markant institution i Aarhus og en vigtig part i den store udvikling, byen undergår i de her år. Kampen om at tiltrække viden og talent er benhård, og de nye muligheder for universitetet vil styrke byens position som en af Nordens førende uddannelses- og forskningsbyer. Salget af Kommunehospitalet er således helt afgørende for byens vækst og udvikling”.

Aarhus Universitet og FEAS skal nu i gang med at aftale de nærmere vilkår om udviklingsmuligheder, indflytningstakt og huslejebetaling m.m. Når lejeaftalen er forhandlet på plads, skal aftalen først godkendes af universitetets bestyrelse og herefter af Folketingets finansudvalg.

Ifølge den seneste tidsplan for det nye hospitalsbyggeri i Skejby forventer Region Midtjylland at flytte de sidste aktiviteter ud af bygningerne på Nørrebrogade i maj 2019. Her overdrages bygningerne til FEAS.

Aftalen mellem regionen og FEAS skal godkendes endeligt på regionsrådsmødet i januar 2016.

FAKTA OM EJENDOMMEN

 • Det samlede bygningsareal inkl. tunneler og kældre under jord er på ca. 143.000 kvm
 • Fraregnes tunneler og kældre, forventes fremadrettet en bebyggelse på minimum 110.000 kvm
 • Det samlede grundareal er på 99.400 kvm
 • Den solgte ejendom består af tre matrikler: Nørrebrogade 44, Peter Sabroes Gade 10-12 og Nørre Boulevard 5
 • Hospitalet blev taget i brug første gang i 1893
 • De første bygninger er tegnet af arkitekt Thomas Arboe, og efterfølgende bl.a. af arkitekterne C. F. Møller og Kay Fisker.
 • Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S (FEAS) er udlejer til Aarhus Universitet

 

Foto: Poul Ib Henriksen

Foto: Lise Balsby / AU Kommunikation

Foto: Søren Kjeldgaard