Spring til indhold
Hjem » Artikler » Krop umulighed og støtte til studielivet

Krop umulighed og støtte til studielivet

Det er ikke altid lige let at begynde på universitet, men for nogle studerende kan det være ekstra udfordrende. I sidste måned bragte vi en historie om Specialpædagogisk Støtte (SPS), som kan bevilliges til studerende på Aarhus Universitet. Det gælder for eksempel ordblinde, dem med neurologiske lidelser, bevægelseshæmmede eller lignende. I denne historie går vi tæt på studielivet for en af disse studerende. Barbara Holt Bøgh er 22 år, hun sidder i kørestol og er i år begyndt at læse Jura på Aarhus Universitet.

Den ekstra hjælp, som Barbara får bevilliget af SPS, er helt essentiel for, at hun kan gennemføre sit studie.

”Jeg ville overhovedet ikke klare en universitetsuddannelse uden, det ville slet ikke kunne lade sig gøre,” erklærer hun.

Jagten begynder

Under første møde med Barbara sidder hun med en kop te, i en blød, orange sweater, som er tyk nok til at holde hende varm. Barbaras indre “temperaturregulering”, som hun kalder det, er gået i stykker, og derudover sidder hun, selvfølgelig, meget stille, hvilket betyder, at der ikke skal meget til, før at hun fryser.

Barbaras jagt på SPS begyndte på Aarhus Universitets hjemmeside, hvor hun søgte lidt forvildet rundt, indtil hun fandt SPS. Her læste hun, at hvis man har en varig funktionsnedsættelse – som i Barbaras eget tilfælde – så kan man blandt andet få praktisk hjælp og sekretærhjælp.

Barbara er afhængig af den støtte, hun kan få bevilliget af SPS.

”Det er en ret væsentlig faktor for, at jeg overhovedet kan udføre mit studie, at jeg har nogen med,” forklarer hun om den hjælper, hun har med til forelæsninger, imens hun varmer sine hænder ved tekoppen.

Barbara har siddet i kørestol siden en udspringsulykke, da hun var blot tretten år gammel. Det betyder blandt andet, at hun har dårligere håndfunktion og derfor helt lavpraktisk ikke kan løfte bøgerne op af sin taske til forelæsninger, og at det tager ekstra tid, når hun læser, fordi det går langsommere med at bladre og skrive i marginen. Lavpraktiske ting, som andre studerende nok har en tendens til at tage for givet.

Der er hjælp at hente

Barbara forklarer, hvordan hun selv har været nødt til at være meget opsøgende, og at hun kan godt mangle lidt bedre kommunikation mellem de forskellige instanser internt på AU – for eksempel mellem SPS, studievejledningen og studienævnet. Barbara har haft en fordel i, at hun også fik Specialpædagogisk Støtte på gymnasiet. Med det sagt, så var det en ganske anden ting på universitet, som selvfølgelig er en del større end gymnasiet i Holstebro, hvor Barbara gik. Her var hendes studievejleder og SPS-vejleder for eksempel én og samme person.

”Jeg synes, det er svært at finde ud, hvad skal jeg spørge studievejledningen på Jura om, og hvad skal jeg spørge SPS om,” fortæller hun, ”der er mange ting, hvor man skal være ekstra opsøgende, hvor man i forvejen har mindre overskud, fordi at hele ens livssituation er besværlig.”

Barbara har til eksempel haft behov for at få forlænget sin eksamenstid. Efter at være blevet sendt fra A til B og til C endte hendes ansøgning endelig med at komme det rigtige sted hen. Som Barbara fortæller, så har det som ny studerende på Aarhus Universitet til tider været svært at finde ud, hvem hun skulle spørge, og hvor hun skulle henvende sig med de forskellige ting. Derudover mener hun, at det kan være svært at navigere imellem AUs mange hjemmesider.

”Når du har fundet det rigtige sted hen, så er den god,” siger hun, ”men jeg synes, det er svært at finde derhen.”

I kraft af, at Barbara havde fået bevilliget støtte før, kunne hun finde frem til SPS på AU, allerede inden hun blev optaget. Derefter kontaktede hun dem på mail og havde efterfølgende en samtalte med SPS-vejleder Lise Kallestrup. At Barbara har fået bevilliget støtte betyder, at hun kan have en hjælper med til undervisningen, som helt lavpraktisk blandt andet kan hjælpe hende med at tage bøger frem – hvilket hun ikke selv kan gøre.

”På gymnasiet havde jeg for eksempel e-bøger, så jeg havde PDFer. Så jeg er ved at finde ud af, om man muligvis kan søge om, at jeg kan få adgang til et eller andet bibliotek, hvor de har alle e-bøger,” fortæller Barbara.

Derudover har hun også fået bevilliget hjælp til notetagning, som gør, at hun kan ansatte en fra sit eget studie, som får løn for at tage noter, som Barbara også kan få glæde af.

Tilgængelighed på Campus 2.0

Vi er nu godt inde i november måned, og det bliver kun koldere og koldere udenfor. Barbara sidder i kantinen på det Kongelige Bibliotek med et tørklæde om halsen og en varm café latte foran sig.

En af de ting, som Barbara vil give SPS ros for, er deres hjemmeside, som – når man endelig har fundet frem til den – er god til at orientere sig ud fra. Derudover fik SPS også studievejledningen fra Jura ud til de nye studerende, for at gøre dem opmærksomme på, at de holdt møde d. 18. september. Hun synes, at det er en rigtig god ide at få studievejledere ud og gøre opmærksom på, at der bliver holdt et møde, hvor man få at vide, hvad ens muligheder er. Med det sagt, så synes hun også godt, at de kunne orientere sig bedre, angående hvornår de studerende, som kunne få glæde af at høre om SPS, havde forelæsninger. Barbara selv var nemlig forhindret i at deltage i mødet på grund af en forelæsning.

I forhold til en anden problemstilling har Barbara taget sagen i egen hånd. Hun har skrevet en mail til Aarhus BSS angående de nye faciliteter på Campus 2.0 og tilgængelighed. I mailen, som hun håber vil blive taget op til overvejelse i den kommende proces, skriver hun blandt andet, at hun som kørestolsbruger kan opleve problemer med tilgængeligheden på universitetet i dag. For eksempel kan Barbara i Søauditorierne i Universitetsparken kun sidde allerbagerst i lokalet ved et klapbord, hvor hun ovenikøbet er afskåret fra de andre elever af en hel fysisk mur. Hun håber, at der vil blive tage højde for sådanne problemer i de nye faciliteter.

Barbara tager sin telefon, som er udstyret med en lille snor, så hun kan få fat i den med sin tommelfinger, og lukker mailen. Hendes hjælper tager bøgerne op at tasken for hende, så hun kan få læst nogle siders statsret, inden hendes holdundervisning begynder.

 

Hvis du har en funktionsnedsættelse og har brug for specialpædagogisk støtte, kan du finde SPS her