Spring til indhold
Hjem » Artikler » AU Studypedia: Krav til eksamen

AU Studypedia: Krav til eksamen

Eksamensperioden står får døren og det betyder, at der inden længe skal uploades massevis af skriftlige opgaver i Digital Eksamen. Men inden vi når dertil, har du så styr på, hvad der forventes af din skriftlige opgave? Og på hvordan du sikrer dig, at du lever op til kravene i din studieordning og til de akademiske krav på universitetet? Her giver AU Studypedia en række råd til netop dét. 

Sæt dig godt ind i opgavekravene fra start

Opgaver på universitetet bliver bedømt ud fra en række akademiske bedømmelseskriterier. Allerede inden du begynder på selve opgaveskrivningen, bør du sætte dig godt ind i disse kriterier, så du ved, hvad din opgave i sidste ende bliver vurderet ud fra, og så du kan tænke kravene med ind i hele skriveprocessen. Helt konkret kan du få styr på kravene ved at: 

  • Orientere dig om læringsmålene i egen studieordning. Du kan finde din studieordning via dette link: https://www.au.dk/studieordning/ 
  • Tale med din vejleder eller underviser om eventuelle specifikke formelle krav eller formalia
  • Hvis muligt læse tidligere studerendes opgaver fra samme kursus, så du kan du kan få en fornemmelse for, hvordan andre før dig har levet op til kravene.

Udover kravene bør du også, i det tidlige stadie af opgaveprocessen, få styr på tidsfrister for tilmelding til eksamen og aflevering samt på praktiske informationer om et eventuelt mundtlig forsvar af opgaven. 

Forstå hvad det indebærer at skrive videnskabeligt og akademisk 

“I bør arbejde inden for den videnskabelige ramme og I skal leve op til akademiske normer” har du måske hørt din underviser sige eller læst i din studieordning. Men hvad betyder det nu lige? Mens videnskabeligt arbejde handler om at producere ny viden eller nye opfattelser af eksisterende viden, handler akademisk arbejde om at leve op til nogle bestemte normer for den akademiske genre.

At producere ny viden handler på ingen måde om at genopfinde den dybe tallerken – se det i stedet som et krav om at bringe noget nyt på bordet. Dét kan du gøre på mange måder. I praksis kan det fx være ved at lave en selvstændig undersøgelse, at samle egen empiri, beskrive nye fænomener, be- eller afkræfte andres resultater, diskutere eller nuancere gældende opfattelser eller ved at udfordre viden på et område med nye perspektiver. 

At leve op til de akademiske normer indebærer også forskellige ting. Fx bør du altid argumentere for de påstande, du fremfører – at “underbygge dine påstande med belæg” som det hedder. Du kan læse mere om, hvordan du opbygger et argument her. I den forbindelse er det også vigtigt at referere korrekt, så man tydeligt kan se, hvornår du kommer med selvstændige pointer og så du ikke kommer til at tage æren for andres arbejde. Selve sproget bør også være akademisk i den forstand, at du bruger den terminologi, der knytter sig til dit fag. Her er det en god idé at være obs på, at der kan være særlige sproglige normer, som er særegne for faget. I nogle fag skriver man fx ikke “jeg”, men bruger et mere passivt sprog, mens man i andre fag slet ikke kan undlade “jeg”. Endeligt skal akademisk sprog også være let at forstå. Formulér dig derfor så præcist, entydigt, klart, korrekt og transparent som muligt. Undgå sprog, der er højtragende og kringlet – censor og underviser plejer godt at kunne gennemskue, hvis man forsøger at camouflere sine svage pointer i kringlede formuleringer eller smarte ord.

Brug Blooms Taksonomi til at demonstrere din faglighed

I en eksamenssituation – både mundtlig og skriftlig – er det vigtigt, at du kan demonstrere din viden og faglighed. Til dét kan du bruge Blooms taksonomi. Den viser, hvordan du kan demonstrere, at du kender og forstår en række teoretiske eller metodiske positioner, og at du ved, hvordan du kan anvende, analysere og vurdere dem. Se taksonomien på billedet her:

Kilde: https://studypedia.au.dk/eksamen/krav-til-eksamen/ 

Som billedet viser, placerer taksonomien seks læringsmål i en hierarkisk struktur, der går fra simpel til avanceret. Her gælder det, at jo højere et taksonomisk niveau du demonstrerer at kunne arbejde på, jo højere karakter får du. De lavere niveauer skal dog ikke udelades, hvis du gerne vil have en høj karakter. Det er fx centralt at kunne vise, at man kan huske og gengive stoffet, hvis man også ønsker vil demonstrere, at man kan forholde sig kritisk og vurderende til det. Du kan læse mere om, hvad de forskellige niveauer indebærer og om, hvordan du kan bruge taksonomien i forbindelse med din eksamenspræstation her.

Hvis du har lyst til at vide mere om, hvordan du kan leve op til de videnskabelige og akademiske normer i din opgaveskrivning, kan du læse mere her: https://studypedia.au.dk/videnskabelighed/