Spring til indhold
Hjem » Artikler » De kæmper for din uddannelse

De kæmper for din uddannelse

Lørdag morgen kl. ni en sjappet dag i februar står 48 studerende fra forskellige studier på Aarhus Universitet klar til at tage af sted imod Sønderborg. Her ligger et lille gods, som de færreste studerende på AU har hørt om, selvom det faktisk er universitetet, der ejer det.

Studenterrådet har inviteret de studerende. De er nemlig alle nyvalgte studenterrepræsentanter i Studienævn og Akademisk Råd. Derfor er de på vej til Sandbjerg Gods for at lære, hvordan man får indflydelse på universitetet.

De studerende fra alle hjørner af Aarhus Universitet, har valgt at lave et års frivilligt arbejde for universitet, men i særdeleshed for deres medstuderende i deres lokale studienævn og i fakulteternes Akademiske Råd. Dette arbejde foregår i universitetsorganer, der gennem universitetsloven sikrer de studerende medinddragelse på universitetet.

Studienævn
Studienævnet er et beslutningsorgan som består af 50 % studerende og 50 % videnskabeligt personale. Studienævnene håndterer alt, hvad der angår undervisning og eksamen på universitetets uddannelser. Det vil sige studieordninger, eksamensformer, studiemiljø, kvalitetssikring og meget mere. Derfor har studienævnene og dermed de valgte studerende en stor indflydelse på, hvordan man driver uddannelserne på Aarhus Universitet.

Akademisk Råd
Akademisk Råd er et rådgivningsorgan placeret på hvert af universitetets fire fakulteter. Det er Akademisk Råds opgave at sikre medbestemmelse og medinddragelse vedrørende akademiske forhold, hvilket blandt andet betyder, at man rådgiver fakultetsledelse i sager vedrørende økonomi, forskning, talentudvikling og uddannelse. Derudover tildeler Akademisk Råd ph.d.- og doktorgrader på fakultetet.

Sandbjerg Gods nær Sønderborg, som i 1954 blev skænket til Aarhus Universitet af Ellen Dahl, Karen Blixens søster. Godset bruges i dag til universitetets videnskabelige møder, konferencer og kurser.

Voxpop

Anne-Sofie Brandt
Bacheloruddannelsen i Jura 4. semester
Nyvalgt medlem af Akademisk Råd på BSS

Jeg er med i Akademisk Råd, fordi jeg har en naturlig lyst til at gøre en forskel og engagere mig der, hvor jeg færdes. Derfor synes jeg også, det var naturligt at engagere mig i studenterpolitik på studiet, så jeg er med til at sikre, at Aarhus Universitet uddanner hele og fagligt stærke mennesker – jeg er af den overbevisning, at stor faglighed mellem ørerne når længst, når ørerne er placeret på et helt og dannet menneske.

Tobias Aakjær
Kandidatuddannelsen i Uddannelsesvidenskab 2. semester
Akademisk Råd på Arts

Efter et lille år med indblanding i en masse studenterpolitik, så jeg valget til Akademisk Råd som en mulighed for at få større indflydelse på de fakultetsnære beslutninger. Desuden synes jeg, det er vigtigt, at de studerendes stemmer bliver hørt i de processer, der berører deres dagligdag. Her var bl.a. emnet om undervisningskompetence, der har fyldt en del i 2017, noget der både som studenterpolitiker og uddannelsesvidenskaber, interesserer mig meget.

Arendse Wensel Måge
Bacheloruddannelse i Idéhistorie 4 semeste
Studienævnet på Institut for Kultur og Samfund

I min tid som studerende på AU har jeg hørt mange mere eller mindre poetiske parafraser over parolen ’Uddannelse er ikke noget man får, det er noget man tager’, men jeg har altid undret mig over, hvad det egentlig vil sige at tage en uddannelse? Skal vi tage den for givet? Eller skal vi tage den for gode vare? Nej! En uddannelse er en foranderlig størrelse i konstant udvikling, og for mig er det vigtigt at være med der, hvor det sker og give de studerende en stemme og trække udviklingen i retning af vores bedste – så de uddannelser, vi er her for at tage også giver os den bedste faglighed og de bedste vilkår som studerende.