Spring til indhold
Hjem » Artikler » Hvorfor stemme på Studenterrådet?

Hvorfor stemme på Studenterrådet?

Delfinen har talt med Anders Weis, valgansvarlig hos Studenterrådet.

Hvad er det første I vil prøve at gennemføre efter valget?

 – Det kan være svært at nævne lige nøjagtigt én ting, der skal ordnes som det første. Det handler meget om, hvad der er momentum for. Men hvis der er én ting, jeg vil fremhæve, så må det være bedre kommunikation. Vi var mange studerende, der følte der var en meget mangelfuld kommunikation mellem universitetets ledelse og de studerende.

Og hvorfor er det så, at det lige er studenterrådet man skal stemme på, frem for de andre?

 – Først og fremmest skal man jo gøre det, hvis man er enig i vores politik. Men andre grund til at stemme på os er, at vi har det nødvendige mandskab, ekspertise og organisering til rent faktisk at få gennemført de ting, vi ønsker. Kender man os, ved man at vi ikke bare er det centrale Studenterråd, men også alle de mindre fagråd, rundt omkring på universitetet, der kender deres egen hverdag og repræsenteres ved deres egne studerende. Vi er meget bredere funderet, og det betyder også at vi ikke har et bestemt politisk grundlag – vi betragter os langt mere som en interesseorganisation.

Men kan det så ikke blive svært at finde rundt i, hvad Studenterrådet mener? Studerende kan jo have mange forskellige meninger om hvad der er i deres interesse…

– Ikke nødvendigvis – det er jo ikke fordi vi hele tiden skifter holdning. Det år, jeg har siddet med nu, har det i hvert fald været min oplevelse at retningen har været stabil. Vi har jo også vores fællesmøder, hvor de lokale fagråd kommer og er med til at lægge linjen – blandt andet hvad vi er gået til valg på.

Og hvad er I gået til valg på?

– Fire ting. For det første, bedre kommunikation, som vi snakkede om tidligere. For det andet, at vi skal være et mere bæredygtigt universitet. For det tredje, fokus på kvalitet i uddannelsen. Til sidst, trivsel i uddannelsen – udover corona, så handler det om sikring af diversitet og plads til alle studerende.

Sikring af diversitet og plads til alle studerende.. Hvordan vil I konkret gennemføre det?

– Der er flere tiltag, som man kan læse om på vores hjemmeside. Men jeg vil nok fremhæve forebyggelse og ansvarlig håndtering af seksuelle krænkelser, samt at vi fra Studenterrådet allerede har søsat et par trivselsprojekter, såsom en ‘buddy-ordning’,  der er en form for mentorsystem, som lige nu er i en prøveperiode på Erhvervsjura.”

Og fokus på faglighed? Hvad mener I konkret her?

– Vi har den generelle holdning, at beslutningskompetencerne her skal ligge hos de lokale fagråd – det giver ikke mening, at os på Arts eller BSS skal gå ind og diktere hvad der er faglighed på Science eller Health. Derfor har vi jo også i mange år haft det motto, at ’de bedste beslutninger træffes lokalt’. Netop derfor har vi også opstillet mange kandidater til de forskellige studienævn, fra de lokale fagråd.

Det lyder næsten som om I synes valgene til studienævn er vigtigere end valget til unibestyrelsen?

– Det ved jeg ikke helt om jeg vil sige. Generelt vil jeg nok sige at Unibestyrelsen er det vigtigste, men jeg vil bestemt ikke underdrive vigtigheden af studienævn og akademisk råd. Det er jo heller ikke unibestyrelsen, der skal tage beslutninger om hvad der er bedst for fagligheden på de enkelte fakulteter. De er vigtige på hver sin måde.

Et nyt valgsystem

For to år siden blev der indført et nyt valgsystem til universitetets bestyrelse. Det betyder at man frem for at vælge to studerende ind på en gang, nu vælger én ad gangen. Der var en del utilfredshed med det dengang, og stadig i dag.

Giver valgsystemet ikke Studenterrådet en unfair fordel?

– Der er flere ting, der skal vægtes når man kigger på den nye model. Jeg kan godt følge argumentet, om at den gamle model giver bedre mulighed for at udfordre mandat nr 2  men jeg synes der er andre ting, der er vigtigere. Det giver en konstant og stabil erfaring blandt de to studerende i unibestyrelsen, når man vælger én ad gangen. Der vil altid sidde én valgt med et års erfaring i unibestyrelsen. Det betyder, at de har mere knowhow omkring det at sidde der, men også at den nyvalgte hurtigere kan lære ’gamet’ at kende. Det er enormt vigtigt, når man skal sidde og lægge arm med de andre i universitetets ledelse.

Føler du det giver jer en unfair fordel, at være den store liste med det store budget og det store mandskab?

– Der er flere ting i det. For det første kan jeg ikke se, at det skulle være en unfair fordel, at vi har flere frivillige, der vil kæmpe for os. Det viser bare, at vi favner bredere. I forhold til penge, tror jeg altså ikke rigtig på, at vi har flere penge end de andre. Det er første gang i år, at vi har udendørsplakater – de andre har haft det i flere år. Og hvis man kigger rundt på universitetet, så har de andre mindst lige så mange plakater som os. Jeg kan slet ikke se, at det er på den måde, vi skulle være de store. De har også nogle helt andre netværk, som vi ikke har.

.

Og således slutter tredje og sidste interview, i rækken af interviews med de store studenterorganisationer. Husk at stemme til univalget, du kan nå det endnu. Det vigtige er ikke hvem du stemmer på, blot at du får stemt.