Spring til indhold
Hjem » Artikler » Hvad vil det sige at sidde i studienævnet, akademisk råd og bestyrelsen

Hvad vil det sige at sidde i studienævnet, akademisk råd og bestyrelsen

Studienævnet

Emma 26 år, nyuddannet Cand. Pæd. i Didaktik (Dansk)

Da jeg startede på min kandidat tilbage i 2020, indgik jeg en
aftale med mig selv om at være mere social og studieaktiv blandt fagmiljøerne på uddannelsen. Men da diverse coronanedlukninger satte en stopper for de sociale arrangemen-
ter, sporede det mig i retningen af at engagere mig i det uddannelsespolitiske på AU. Her fik jeg tildelt rollen som næstforperson i Uddannelsesnævnet med en supplerende post som studenterrepræsentant for didaktikuddannelserne i Studienævnet for DPU. Det at være en del af Studienævnet har ikke kun været givende på det faglige plan, hvor jeg har fået indblik i studieordningsændringer, udbud af fag, politiske og strategiske tiltag på instituttet samt dispensationssager. Men rollen som studierepræsentant har også bidraget til min personlige udvikling. I dette tilfælde var jeg de studerendes ‘stemme’ for didaktikuddannelserne, hvilket ikke kun krævede ansvar og overblik, men også engagement, orientering, koordinering og en interesse i at bidrage konstruktivt til instituttet. Jeg nød min tid i Studienævnet, der blandt andet bød på interessante møder og ‘forretningsrejser’ til København, hvor jeg deltog i workshops med henblik på optimering af nævnet og uddannelserne. Jeg blev lukket ind i et fagmiljø, der er socialt og fagligt orienteret, hvor man har de studerende for øje. Derfor er den oplevelse jeg tager med videre, at man som studerende ikke kun bliver hørt, set og anerkendt, men hvor
ens bidrag bestemt bliver værdsat.Selvom at det har været to intense år, føler jeg, at jeg har været en del af noget større, sat et præg på AU og bidraget til et bedre samarbejde på tværs af instituttets uddannelser – og det er bestemt ikke noget jeg ville være foruden!

Akademisk Råd

Morten T. Strøe

Som relativt nyt medlem, føler jeg selv at de akademiske råd kan være svære at forklare. Vi har en længere række af opgaver, som ikke altid virker til at havde noget med hinanden at gøre. Dette går fra større spørgsmål om at sikre akademisk kvalitet, og styring af fakulteternes økonomi, til mere eksplicitte arbejdsopgaver, som at tildele ph.d.- og doktorgrader. Her ender flere af de punkter der falder under akademisk kvalitet med at være super spændende: Ligestilling, ytringsfrihed, uddannelseskvalitet, forskning osv., og det er nogle af de punkter, hvor man ender med at have aktuel indflydelse på universitetet. Dog må man også acceptere at skulle sidde igennem økonomiske rapporter, hvor en spændende økonomi, sjældent er godt. Alt i alt ville jeg sige at sidde i akademisk råd har været en positiv oplevelse. Man for både noget indflydelse, indblik og erfaring i hvordan ens fakultet er bygget op, og operere til hverdag. Aarhus C. Og du er velkommen hver dag mellem

Bestyrelsen

Universitetsbestyrelsen er Aarhus Universitets øverste myndighed, og her arbejder vi med de store beslutninger, som strækker sig langt ud i fremtiden. Det er igennem strategier og handleplaner, at Mikkel og jeg skaber et universitet som skiller sig ud nationalt og internationalt. Herudover har vi det endelige ansvar for Universitetet store økonomi på næsten 7 milliarder, hvor der kan prioriteres bestemte satsninger og vurderes eventuelle besparelser. I bestyrelsen sidder Mikkel og jeg sammen med valgte forskere, administrativt personale og et flertal, som kommer fra erhvervslivet og andre uddannelsesinstitutioner. Mikkel og jeg repræsenterer de tæt på 40.000 studerende og de mange hundrede fagligheder som kan findes på tværs af hele universitetet, og det kræver tungen lige i munden og nogle skarpe argumenter. For at sikre en bredde i vores argumenter, har Studenterrådet oprettet
AUPUS, et udvalg som samler repræsentanter fra alle fakulteter, hvor vi kan gøre os klogere på, hvad AU’s overordnede politikker vil have af betydning helt nede på de enkelte studier. AU er en meget stor organisation, og hvordan vi tænker læring, uddannelse og forskning vil se forskelligt ud afhængigt om man kommer fra litteraturhistorie, økonomi, medicin eller ingeniøruddannelser.
Bestyrelsen skal anerkende og respektere denne forskellighed i deres arbejde, og det er især det, som Mikkel og jeg sikrer. Inden for de sidste par år har vi arbejdet med etableringen af en handleplan for bæredygtig omstilling, diversitet og ligestilling, samt udarbejdet en erklæring om ytringsfrihed på universitetet. Det er også bestyrelsen, som har været involveret i arbejdet med at sikre den mest hensigtsmæssige model for udflytning og godkende planerne for det videre arbejde med studiemiljøet og forskningen på tværs af alle AU’s lokaliteter. I det kommende semester skal vi også kigge på AU’s digitale satsninger, men muligheden for at præge bestyrelsens arbejde ligger også hos jer studerende, så tag endelig fat i Studenterrådet, hvis I har spørgsmål eller en interesse for det studenterpolitiske arbejde på AU.

Ordentlige forhold for studerende – også uden for de gule mure
– Studenterrådets Levevilkårs- og Uddannelsespolitiske udvalg

I Studenterrådet kæmper studerende fra alle fakulteter hver dag sammen for at sikre de
studerendes rettighed, for øget trivsel og for studenterinddragelsen. Det gør vi i universitetets demokratiske organer og gennem fagråd, men det gør vi også uden for universitets matrikler. Det gør vi, fordi studerende ikke kun er studerende imens de er til undervisning, og fordi det at være studerende påvirker hele ens liv.
Vi kæmper for, at studerende skal have råd til at bo og plads til at leve. Vi kæmper for billige studieboliger med et huslejeloft på 3.000 kr. om måneden og for boliger, hvor studerende har lyst til at bo. Helt uden skimmelsvamp og med plads til fælles aktiviteter. Vi kæmper for, at Aarhus er en by, hvor studerende kan komme trygt, sikkert og billigt til og fra studie, fritidsaktiviteter og fester. Derfor snakker vi lige nu med flere af byrådsmedlemmerne om at få flere cykelstier, og vi kæmper for at få bedre og billigere kollektiv transport i hele Århus.

Unge mennesker har også ret til at være i byen – også selv om SU’en ikke rækker langt. Derfor ønsker vi en by, hvor kultur og sport er billigt og tilgængeligt for unge, og hvor der er plads til at samles i byens rum uden at koster penge. Lige nu kæmper vi for, at Aarhus Kommune skal indfører en studiebyspolitik, så de studerendes unikke livssituation altid tænkes ind i byplanlægningen og demokratiet. Vi kræver, at blive hørt, og du kan være med til at kæmpe for en mere studievenlig by med plads, råd og lov til at bo, leve og feste gennem Studenterrådets levevilkårs og uddannelsespolitiske Udvalg (LUPUS).