Spring til indhold
Hjem » Artikler » Hvad sker der på AU?

Hvad sker der på AU?

FLOTTE PLACERINGER TIL AARHUS UNIVERSITET PÅ NY VERDENSRANGLISTE

International verdensrangliste placerer Aarhus Universitet i top 100 inden for hele 13 fagområder – tre af dem er i top 50.

Aarhus Universitet optræder nu blandt verdens 100 bedste universiteter på 13 ud af 42 fagområder i den netop offentliggjorte QS World University Rankings by Subject.

Aarhus Universitet optræder nu blandt verdens 100 bedste universiteter på 13 ud af 42 fagområder i den netop offentliggjorte QS World University Rankings by Subject. Sammenlignet med sidste år er det næsten en fordobling af fagområder. Samtidig kan Aarhus Universitet glæde sig over, at tre af dem er strøget ind på top 50. AU topper inden for odontologi med en 17. plads. På området for kommunikation og medier ligger AU nummer 34, og inden for arkæologi nummer 40.

Kilde: Newsroom.au.dk 22.03.2016

NY KVOTE 2-SATSNING PÅ MEDICIN GIVER MARKANT FLERE ANSØGERE

Nyheden om, at flere studiepladser på medicinstudiet i Aarhus nu øremærkes til kvote 2-ansøgere, har fået markant flere unge til at vælge medicin på AU som førsteprioritet. Også Idræt og Folkesundhedsvidenskab har fremgang.

Sundhedsuddannelserne på Aarhus Universitet hitter blandt årets kvote 2-ansøgere. Alene medicinstudiet tegner sig for en fremgang på 40 procent flere førsteprioritets ansøgninger sammenlignet med sidste år. I alt kan Health notere en fremgang på 26 procent i ansøgere, der har Aarhus Universitet som førsteprioritet.

”Der er ingen tvivl om, at fremgangen i ansøgertallet på medicinstudiet handler om, at vi i år optager hele 20 procent via kvote 2. Vi har en strategisk satsning, som handler om at få medicinstuderende med flere kompetencer end høje karakterer, blandt andet kigger vi på empati, kommunikation og robusthed,” siger sundhedsdekan Allan Flyvbjerg.

Det er ikke kun medicinstudiet, der tegner sig for en solid fremgang i antallet af førsteprioritetsansøgninger. Idræt kan glæde sig over en fremgang på 29 procent, og Folkesundhedsvidenskab på 12 procent sammenlignet med tallene fra sidste år.

Kilde: Newsroom.au.dk 18.03.2016

AU VIL SKABE BEDRE MULIGHEDER FOR KVINDER I FORSKNING

Alt for få kvinder på Aarhus Universitet vælger forskervejen. Nu vil Aarhus Universitet fjerne de strukturelle og kulturelle barrierer, der afholder mange talentfulde kvinder fra at vælge en forskerkarriere.

Aarhus Universitet har en kendt udfordring med at øge antallet af kvindelige forskere fra adjunktniveau og opefter. I 2015 var eksempelvis kun 35 % af lektorerne og 16 % af professorerne på Aarhus Universitet kvinder.

”Tallene fortæller, at vi som universitet ikke har været gode nok til at bringe alle talenter i spil, og at mange kvinder ikke finder den karriere, vi kan tilbyde, attraktiv,” siger rektor på Aarhus Universitet Brian Bech Nielsen.

Derfor har universitetsledelsen nu, efter en bred høring på universitetet, vedtaget en handleplan, som indeholder en række konkrete værktøjer. Den nye handleplan fokuserer på fem prioriterede indsatsområder, som er: ledelsesfokus på ligestilling, rekruttering/ansættelse, talentudvikling, international mobilitet og attraktiv kultur.

Prodekan for forskning og talentudvikling på Arts, Anne Marie Pahuus, siger:

”I handleplanen har vi, med hjælp fra de mange gennemtænkte høringssvar, skabt et overblik over de mest oplagte tiltag, som kan tages i brug for at nedbryde de kulturelle og strukturelle barrierer for flere kvinders vej ind på også de øverste forskerkarriere-trin.”

En konkret barriere, som fjernes nu, er udgifter til barsel. Universitetsledelsen har således taget en principbeslutning om, at der fremover skal ydes fuld barselskompensation til bevillingshavere på forskningsbevillinger. Dette skal nu udmøntes konkret på fakultets- eller institutniveau.

Blandt de forskellige værktøjer i handleplanen er desuden, at alle stillingsopslag som udgangspunkt skal være i åbent opslag. Derudover lægges der op til en øget brug af søgekomiteer og brede opslag, mere fokus på brug af mentorordninger, samt muligheder for fleksibilitet og støtte i forbindelse med udlandsophold. Endelig skal der arbejdes langsigtet med at sikre et attraktivt arbejdsmiljø med værdier og omgangsformer, som tiltrækker og fastholder både mænd og kvinder i forskerstillingerne.  

”Vi lægger ikke op til positiv særbehandling, men forsøger i stedet at skabe rum for, at alle talenter, der kan og vil, har mulighed for at vælge forskervejen. Herved kan vi i højere grad både tiltrække og fastholde kvindelige forskertalenter og styrke universitetets forskningsposition,” siger prodekan for talentudvikling på Health, Lise Wogensen Bach og fortæller, at ledelsen på alle niveauer vil følge udviklingen tæt i de kommende år.

Kilde: Newsroom.au.dk 18.03.2016