Spring til indhold
Hjem » Artikler » HVAD ER STUDENTERPOLITIK

HVAD ER STUDENTERPOLITIK

Illustration: Studenterrådet AU

Studenterpolitik handler i bund og grund om at sikre vores vilkår som studerende på universitet og ude i samfundet. I Studenterrådet betyder det, at vi skriver høringssvar til universitetets strategier, sidder med i arbejdsgrupper og holder møder med ledelsen om de studerendes udfordringer. De to studerende i AU’s bestyrelse er studenterrådets repræsentanter, og gennem dem får vi direkte indflydelse på den øverste ledelse af universitetet. Vi arbejder desuden også med kommunale og regionale problematikker, der rører de studerende, og skriver høringssvar til kommunale visionsplaner og lign.

Generelt forsøger vi som organisation at have en holdning til alle de ting, der berører os studerende. For at danne disse holdninger har vi brug for inputs fra så mange studerende
som muligt, så vi repræsenterer flest mulige Vi er derfor altid på udkig efter flere studerende, som har lyst til at engagere sig i vores organisation. Vi er en forening af og for de studerende, og jo flere vi er, des bedre.

Fordi vi er så bred en organisation, er der mange forskellige interesseområder man som studerende kan engagere sig i; fra
lokale forhold på institutterne til kommunens udarbejdning af en studiebyspolitik. Førstnævnte behandles af Studenterrådets lokale fagråd rundt omkring på universitetet, som ofte sidder med og har indflydelse i Studienævn, institutfora og akademiske råd. Disse fagråd afholder også faglige og sociale arrangementer for de studerende de repræsenterer, og giver et socialt sammenhold på tværs af årgange og (nogle steder) studieretninger.


I Studenterrådet arbejder vi med studenterpolitik på et højere plan, og skaber netværk for studerende på tværs af universitetet. Vi afholder også fede events for alle de studerende
bl.a. Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag, AU RUN og studiemessen.

Har du lyst til at engagere dig i studenterpolitik?

Lokalt: Besøg vores hjemmeside (sr.au.dk) og find dit lokale fagråd i drop-down menuen ‘om’. Eller find det på studerende.au.dk au’s foreningsoversigt. De fleste fagråd holder åbne møder en gang om måneden, hvor man kan tage med for at se om det er noget for en, og evt. melde sig ind, hvis der er frie pladser.
Studenterrådet: skriv en mail til os, hvis du kunne tænke dig at engagere dig i studenterpolitik på universitetsniveau. Vi har mange forskellige grupper og udvalg, hvor man kan være med til forme politik eller hjælpe med at afholde fede events for de studerende. Send en mail til formand@sr.au.dk, så finder vi noget du synes kunne være spændende at arbejde med.