Spring til indhold
Hjem » Artikler » Fra studerende til selvstændig

Fra studerende til selvstændig

FOTO Stoplite-photo

At gå fra ’studerende’ til ’beskæftiget’ er vel dét, flest studerende håber på, inden studiet tager sin afslutning. Men at være selvstændig inden for få år er for mange en drøm, der virker temmelig urealistisk. I dag er det ikke desto mindre en realitet for Bjarke Bekhøj og Michael Perry, der på 12 måneder har skabt sig en virksomhed og herigennem stiftet bekendtskab med begreber som medarbejdere, ansættelseskontrakter og årsregnskab.

TEKST Stine Olesen

Kort fortalt: Bjarke er 25 år og stud.merc.mar. ved Handelshøjskolen i Aarhus og kommer oprindeligt fra Randers. Michael er 30 år og cand.oecon ved Aarhus Universitet 2009. Michael kommer oprindeligt fra Sønderborg, men flyttede til Aarhus for at studere økonomi på Universitetet. Fælles for dem begge er titlen som ’Partner’ i deres fælles virksomhed, Compell. Virksomheden blev stiftet af Bjarke og Michael i 2011 med lysten til at skabe noget ’awesome’. Sidenhen er virksomheden vokset i stor stil og fra at bestå af de to ildsjæle har Compell i dag ni ansatte.

Fra lektier til arbejdstider
Der hører sig dog en forhistorie til, inden Compell så dagens lys. Her oplevede partnerne blandt andet at gå fra studerende til fuldtidsbeskæftiget, hvilket er en omvæltning, der batter. SU’en, der til nøds slog til, blev skiftet ud med faste lønninger, og ord som ’faste arbejdstider’, ’feriedage’ og ’pension’ blev en del af hverdagen. For Bjarke og Michael har mødet med arbejdsmarkedet været en naturlig proces med en blød overgang. Personlig interesse har vist dem vejen frem.

”Mange vil måske se min karriere som et hobbyforløb for mig,” fortæller Michael og uddyber: ”Allerede efter to år på studiet var jeg klar til at arbejde, og der manglede jeg jo stadig tre år – så jeg har glædet mig længe”. Bjarke forklarer, at han havde fuldt fokus på arbejdsmarkedet allerede inden kandidatuddannelsen nåede sin afslutning: ”Efter to semestre på kandidaten med fuldtidsstudier og samtidig mere tid og ansvar på arbejdet, gik der ikke lang tid, før arbejdet var sjovere end at studere”.

At tage skridtet
Det var med et nysgerrigt sind at Bjarke og Michael tog springet og etablerede firmaet Compell. Det var dog ikke en brat begyndelse, idet firmaet langsomt tog form, mens Bjarke og Michael tog sig af deres daværende jobs. Det var gennem deres tidligere fælles arbejdsgiver, at partnerne mødtes. ”Michael og jeg havde samme ideer, og vi supplerede hinanden godt, så vi prøvede nogle forskellige projekter sammen og fandt ud af at 1+1 gav 3 i vores tilfælde,” fortæller Bjarke.

I december 2011 blev det alvor – nu skulle Compell have 100 % fokus. Det er imidlertid ikke nogen let opgave at starte en virksomhed op. ”Vi startede med at sidde på café eller hos hinanden og arbejde. Derudover har vi også stået over for udfordringer omkring at finde kontor og stå for regnskab,” siger Michael.

Men partnerne forklarer begge, at de altid har vidst, at de gerne ville være selvstændige. Men det kræver, at man kan acceptere, at der er 1000 ting i gang. ”Jeg skal hele tiden prioritere opgaver eller endda at slappe af, for der er altid en opgave at tage fat på”, fortæller Bjarke og fortsætter: ”Ubevidst har jeg nok været selvstændig i mange år, idet jeg startede med at kode min egen hjemmeside som 13-årig”.

The Compell-way
Efter henholdsvis 8 og 5 år på arbejdsmarkedet i studiejob og fuldtidsjob med ansvar og en lang række udfordringer blev det efterhånden klart for Michael og Bjarke, at de ønskede at gøre tingene the Compell-way: ”Hvis man arbejder for andre, kan man ikke gøre det på sin egen måde. Tværtimod kan det hurtigt ’bare’ blive et arbejde, mens jeg som selvstændig har friheden og lysten til at drive noget fremad på min egen måde,” siger Michael og tilføjer, at ”det skal være fordi man har lyst og synes, det er sjovt. Det økonomiske spiller ikke ind, jeg vil godt give noget for at have de rammer”.

For livet som iværksætter er ikke lutter økonomisk lagkage. ”Det er bestemt ikke for pengenes skyld, at Compell er blevet til,” fortæller Bjarke.

Studiernes bidrag
”Det lyder måske kliche-agtig, men studiet har lært mig at lære.” fortæller Michael, hvortil Bjarke uddyber: ”Når jeg i dag står med et problem, som jeg umiddelbart ikke kender til, så ved jeg, hvordan jeg kan komme videre derfra. Man har ligesom fået problemløsning ind under huden.”

Det er ikke teoretikere som Kotler, Aaker eller Maslow, der bliver brugt i hverdagen hos partnerne, men til gengæld ligger mange arbejdsmetoder og processer efterhånden i baghovedet, når kundernes problemer løses. Samtidig erfarer partnerne, at presset under eksaminer, den nødvendige studiestruktur og økonomiske fagtermer giver pote i dag: ”Når vi snakker med konsulenter og samarbejdspartnere, så er man i kontakt med ledende medarbejdere og snakker med gennem fagtermer, hvilket er med til at give dem tryghed,” fortæller Michael.

Samtidig er der enighed om, at man ikke opnår tilstrækkelig praktiske erfaring gennem studierne. Her vil partnerne anbefale alle studerende at få et studiejob eller et praktikforløb for at supplere den teoretiske indsigt med praktisk erfaring, hvor Michael er af den opfattelse, at man særligt i mindre virksomheder kan bruge en med mere akademisk baggrund, der kan hjælpe med at løfte virksomhedens niveau.

”Gennem studiet får man sig et mindset og en værkstøjskasse at arbejde ud fra. På arbejdsmarkedet er der dog sjældent tid til at læse 40 sider om metodevalg og teori – det handler om konklusionen. Den forskel kræver tilvænning, kan jeg mærke på mine studiekammerater, der er startet i jobs,” fortæller Bjarke.

Fremtiden
Den lille iværksættervirksomhed har en spændende fremtid i vente, og for bare seks måneder siden havde partneren ikke turde håbe på, at Compell ville stå, hvor den gør i dag: ”Hvis vi skal se det ovenfra, og vi for seks måneder siden skulle have beskrevet Compell, som det er i dag, så havde vi nok sagt, at det var totalt urealistisk,” fortæller de.

Men partnerne er dog meget selvbevidste, og de forsøger begge at leve i nuet, hvortil Michael fortæller: ”Der er altid den fare for at man konstant tænker, at hvis jeg nu får gjort det og det, så er verden lidt bedre. Når man så kommer til det punkt, så får man bare nye ønsker. Der er så mange ting, man kunne gøre bedre, men man skal også synes om den situation, man er i”.

Bjarke tænker tilbage på den tid, da de startede Compell og fortæller: ”Det har været en rigtig god proces, fordi man kan se, at man er blevet klogere hele vejen igennem. Og at møde på arbejdet i dag og se, at der sidder nogle mennesker og hjælper til med min drøm, det er fantastisk. At kunne skabe nogle rammer, så de faktisk synes, det er sjovt, er hele tiden et mål. Derfor er vores strategi lige nu at følge vores hjerte og mavefornemmelse, for det fungerer faktisk”.

Bjarke og Michael oplever begge at have haft et udbytterigt studieforløb, men mener alligevel, at der var plads til forbedringer. Michael råder nuværende studerende: ”Find din passion allerede under studiet. Prøv at finde ud af, hvad der virkelig driver dig og selvlær dig inden for området. Det er her bunden dannes for et ønskejob, fremfor at man kommer ud og har fået 12-taller i alt, men egentlig ikke ved noget som helst i praksis. Find nogle blogs, køb en bog eller følg personer eller eksperter på Twitter, der beskæftiger sig med din passion. Jeg ville gerne have brugt mere tid på tænke mere over det, da jeg studerede. Hvis du ved, hvad du vil, når du kommer ud fra et studie, så er jeg ret sikker på, at man får et job med det samme. Det tror jeg helt sikkert, der vægter højere end dit gennemsnit”.