Spring til indhold
Hjem » Artikler » Flytteplaner, skilsmisse og store visioner: Et indblik i universitetsbestyrelsens arbejde

Flytteplaner, skilsmisse og store visioner: Et indblik i universitetsbestyrelsens arbejde

Hold dig opdateret på bestyrelsesarbejdet her! Studenterrådet og Delfinen ønsker at bringe bestyrelsesarbejdet tættere på jer studerende. Vi vil i udgangen af semesteret give jer det brede indblik i bestyrelsens beslutninger og drøftelser i løbet af det forgangne semester. I november blev Ditte Marie Thomsen stemt ind i bestyrelsen for Studenterrådet. Sammen med 10 andre medlemmer udgør hun Aarhus Universitets bestyrelses.

Flytteplaner

BSS’ bygninger på Fuglesangs Allé bliver opsagt, de kunstneriske fag flytter fra Kasernen, og Navitas fraflyttes. Dette er bare enkelte overskrifter i Masterplan for Campus 2.0, som bestyrelsen vedtog i februar. Der er nemlig store planer for, hvordan AU’s campus skal se ud fremover.

Ambitionen er blandt andet at opsige bygninger som Navitas og arealerne på Fuglesangs Allé, for at samle AU’s aktiviteter omkring Universitetsparken og tilpasse campus til den gruppe af studerende, der forventes at være indskrevet på AU fremover.

Det gamle kommunehospital ombygges til det nye Universitetsbyen, som eksempelvis skal huse flere studier og studieboliger. Institut for Molekylærbiologi og Genetik er allerede i gang med indretningen af Universitetsbyen. De er nogle af de første, der flytter ind. Det bliver tidligst i 2021, mens resten af aktiviteterne efter planen rykker ind over en årrække indtil 2025.

Som studentermedlem af bestyrelsen har jeg kæmpet for, at vi får tilstrækkeligt med kvadratmeter til studiemiljø og undervisning. Vi har nu fået lovning på løbende vurdering af studiemiljø og studiepladser og fokus på inddragelse. Så hvis du har inputs til, hvordan campus skal se ud fremover, så hold dig ikke tilbage med at kontakte dit lokale fagråd, Studenterrådet, eller kom med din holdning her: https://medarbejdere.au.dk/administration/bygninger/byggeprojekter/nycampus/au-indsamler-ideer/

Skilsmisse

Er du studerende på fakultetet Science and Technology? Snart ikke længere. I februar besluttede bestyrelsen, at fakultetet skal deles i to. I juni fastlagde vi, hvilke institutter der fremover skal være på samme fakultet, og hvilke der fremover kommer til at være på forskellige fakulteter. Firkantet sagt kommer det ene fakultet primært til at bestå af ingeniører og de institutter, som yder myndighedsbetjening, mens det andet fakultet i høj grad kommer til at bestå af de mere klassiske naturvidenskabelige discipliner samt Institut for Datalogi og Institut for Matematik.

Men hvad har det med mig at gøre, spørger du måske? Det har en hel del med dig at gøre. Det blev tydeligt, da fagrådene på Science & Technology i maj gik sammen om at afholde stormøde for alle studerende på ST. Det kan du læse om her. Her blev bekymringer, anbefalinger og forhåbninger luftet. Bliver det muligt at tage fag på tværs af de to nye fakulteter? Kan jeg stadig få fat i en lokal administration? Er navnene på de nye fakulteter lagt fast? Det var bare nogle af de mange spørgsmål, der kom fra salen. De er videregivet til både rektor og bestyrelsen. I efteråret skal forskellige arbejdsgrupper så udarbejde skabelonen til, hvordan de to nye fakulteter skal se ud i detaljer. Dygtige studenterrepræsentanter kommer selvfølgelig til at sidde med i arbejdsgrupperne, så stay tuned!

Store visioner

Indrømmet, det lyder lidt højtflyvende, det med visioner. Det er det måske også. Det er nemlig de helt overordnede linjer, som bestyrelsen arbejder med, når strategi er på dagsordenen. Vi sætter en retning for, hvilket universitet AU skal være fremover – både med ord og med penge. Hvad skal vi satse på? Hvordan bliver vi et bæredygtigt universitet? Hvilke initiativer skal lede os derhen? Bestyrelsen har netop diskuteret og vedtaget et udkast til AU’s strategi 2020-2025. I efteråret kan studienævn, fagråd og alle andre komme med deres syn på, hvilke visioner AU skal have for fremtiden, før bestyrelsen vedtager den endelige strategi til december.

Er det virkelig det hele, tænker du måske? Selvfølgelig ikke. Bestyrelsen har mange andre emner på dagsordenen. Hvis du har lyst til at høre mere om arbejdet, må du altid skrive til mig på ditte@sr.au.dk

Fakta
– Universitetsbestyrelsen er den øverste myndighed på universitetet
– Der er 11 medlemmer i universitetsbestyrelsen. To af dem er studerende, to er videnskabelige medarbejdere, én er teknisk-administrativ medarbejder, mens seks er eksterne medlemmer, der ikke har deres daglige gang på universitetet
– Bestyrelsen beskæftiger sig i særlig grad med to emner, nemlig strategi og økonomi