Spring til indhold
Hjem » Artikler » Et studierelevant frikvarter

Et studierelevant frikvarter

For mange studerende sker det, at de når til et punkt i deres studietid, hvor de trænger til et pusterum og luftforandring. En del studerende vælger derfor at hive et halvt år ud af kalenderen, hvor de bruger tiden på sjove, seriøse, praktiske og virkelighedsnære aktiviteter, som samtidig også matcher deres studier og faglige profil.

Af Mellemfolkeligt Samvirke

For godt et år siden startede Mellemfolkeligt Samvirke en international træningsuddannelse op under navnet Global Change. Uddannelsen kan tages i Danmark, Nepal, El Salvador og Tanzania og er et tilbud til unge, der ønsker praktisk og teoretisk erfaring med udviklingsarbejde, globalisering og ikke mindst kampagnearbejde. På uddannelsen lærer deltagerne en række nyttige redskaber på en hæsblæsende rejse af forelæsninger, workshops, øvelser, diskussioner og produktion af en kampagne, der tager udgangspunkt i en aktuel politisk problemstilling. Over 100 unge fra hele verden har allerede taget tilbuddet til sig, heraf omkring halvdelen danske studerende. Først og fremmest fordi uddannelsen tilbyder det aktionsprægede frirum som mange efterspørger, når de løber sur i deres egne studier. Derudover er det på de fleste studier muligt at få merit for uddannelsen. Anne Jacobsen, som er tidligere deltager fortæller:

”Jeg følte, at jeg var gået i stå med mine studier, var træt af at skrive projekt og gå til forelæsninger, og manglede konkrete redskaber til at implementere al den viden jeg efterhånden havde fået opbygget på mit studie. Global Change sad for mig lige i skabet. At jeg kunne få meritoverført uddannelsen har været super fedt, da jeg så ikke føler, at jeg har ”spildt” min tid.”                                                                  

Learning by doing

Måske har du hørt om klimagældsagenterne – de rødklædte og cool agenter der under sidste års COP15 stjal en god portion medieopmærksomhed og stillede som krav at de rige lande skal betale deres klimagæld. Klimagældsagenterne blev udklækket på Global Change og det var deltagerne selv, der stod for både planlægning og gennemførelse af klimagælds-kampagnen.

Global Change arbejder med to overordnede temaer: kampagnearbejde og globalisering. Parallelt med at deltagerne planlægger deres kampagne – som er møntet på en specifik, politisk case – gennemgår de et intenst undervisningsforløb. Kerneområderne i undervisningen dækker over politisk kommunikation, strategiplanlægning, facilitering, mobilisering, eventplanlægning og pressearbejde. Baseret på innovative og kreative processer tager undervisningen udgangspunkt i ”learning by doing” – hvilket vil sige at deltagerne løbende udfolder det lærte stof i praksis gennem kampagnearbejdet.

Et af uddannelsens grundlæggende principper er, at kampagnen skal være inddragende, og at den politiske og sociale forandring skal ske gennem folkelig mobilisering. Kampagnen er ikke kun et middel til at skabe politisk forandring – men først og fremmest et middel til at mobilisere andre mennesker omkring en sag og gøre dem i stand til at tage handling.

Hvis du er blevet hooked på at skifte studierne ud med redskabsbaseret aktivisme, kan du læse meget mere om uddannelsen, de konkrete cases og tilmelding lige her:

http://www.actionaid.dk/sw155738.asp

Eller tjek Global Changes facebookside facebook.com/globalchange – mellemfolkeligt samvirke.