Spring til indhold
Hjem » Artikler » En fjerdedel af det nuværende areal forsvinder, når BSS flytter til Universitetsbyen

En fjerdedel af det nuværende areal forsvinder, når BSS flytter til Universitetsbyen

AU skærer et område svarende til hele AROS’ publikumsområde fra, når de flytter de studerende til Universitetsbyen.

Af Kirstine Boas, Kommunikationschef for Studenterrådet

Studenterrådet mener, at der bliver få studiepladser til de studerende i det nye Campus 2.0. Vi hører allerede om pladsmangel på Fuglsangs Allé, hvor studerende må møde tidligt ind om morgenen for at sikre sig et bord at studere ved. I et aktstykke behandlet d. 25. februar 2021 i Folketingets Finansudvalg fremgår det, at arealet til de BSS-studerende på Fuglsangs Allé bliver reduceret med 13.162 kvadratmeter. Det svarer til, at der spares over en fjerdedel af bruttoarealet. For at gøre det mere håndgribeligt, kan du prøve at forestille dig hele AROS’ publikumsområde. AROS har nemlig, fremgår det af en artikel i Berlingske d. 21/5-2020, et publikumsområde på 13.000 kvadratmeter. 

Figur 1 Tabel fra Finansudvalgets aktstykke 166

Studerende er bekymrede


Bestyrelsesmedlem i Oeconrådet, Victoria Justine Ulriksen Draborg, siger, at de tilbage i efteråret 2019 blev lovet, at pladsarealet i Universitetsbyen ville være 1:1 med Fuglsangs Allé. Hun giver udtryk for, at de var bekymrede over at godkende 1:1-pladsen, fordi der i forvejen var og er problemer på Fuglsangs Allé. De ville dog gerne flytte, for at komme resten af de studerende nærmere. 

Planen er, at der skal bygges et auditorium som kan rumme 800 studerende. Der vil sandsynligvis også være nogle synergieffekter ved at samle aktiviteter i ét campusområde. Derfor kan samlingen i Universitetsbyen i nogen grad berettiges, men når der skæres ned med over 13.000 kvadratmeter (på et i forvejen pladstrængt område), så er det at gå for vidt. 

I februar 2019 blev planen for hele Campus 2.0-området vedtaget. Af et notat fra mødet fremgår det, at studenterrepræsentanterne udviste bekymring: 

”De studerende udtrykte bekymring omkring reduktionen af kvadratmeter i forbindelse med flytningen fra Fuglsangs Allé, da der allerede er pres på de nuværende antal kvadratmeter”. 

I oktober 2019 beskrives det i et åbent orienteringspunkt, at BSS/Fuglsangs Allé flytter ind på 40.000 kvadratmeter. 

I februar 2020 er der en ny orientering, hvor studenterrepræsentanterne igen udtrykker bekymring over BSS. 

I oktober 2020 orienteres der om, at BSS flytter ind på et område på 36.000 kvadratmeter – altså en yderligere reduktion, selvom studenterrepræsentanterne kontinuerligt har udtrykt bekymring. 

Flytningen til Universitetsbyen er et led i Campus 2.0-planen. Sidste år åbnede ”The Kitchen” som det første. I 2022 vil Institut for Molekylær Biologi og Genetik flytte til Universitetsbyen sammen med AU-IT. I 2025 forventes det, at flytningen af Fuglsangs Allé er færdig. 

Under behandlingen af aktstykke 166 i Finansudvalget d. 25. februar 2021 spurgte Enhedslisten blandt andet ind til, hvilke konsekvenser reduktionen vurderedes at ville få for de studerende. Det forventes der svar på om en uge. 

Opdatering: 

På et møde med rektoratet d. 26. februar 2021 har vi fået oplyst, at tallene er mere nuancerede. Vi har skrevet ovenstående opslag på baggrund af de tal, som Finansudvalget også har fået oplyst: https://www.ft.dk/RIPdf/samling/20201/aktstykke/aktstk166/20201_aktstk_anmeldt166.pdf. Det er altså de tal, vi har fået oplyst. Vi glæder os derfor til, at AU fremlægger udregningerne, som viser at pladsbesparelsen ikke er på over en fjerdedel, og at reduktionen ikke betyder en begrænsning af det i forvejen pressede antal studiepladser.