Spring til indhold
Hjem » Artikler » Den studenterdrevne bæredygtighed

Den studenterdrevne bæredygtighed

  • af

_1520057_DxO

Tekst: Christian Damgaard Kristoffersen

Foto: Greg McQueen

Portræt af Jonas og Thea: Louise Balslev

Med månedens tema om bæredygtighed udforsker Delfinen, hvordan vi og vores samfund i forskellige aspekter kærrer om miljøet. På Aarhus Universitet er der opstået en forening, der gennem social innovation søger at sætte fokus på nogle af de sociale og miljømæssige problemer, som vores samfund står over for. Foreningen hedder FOSIA, hvilket er kort for Forum for Social Innovation Aarhus.

Jeg har sat bestyrelsesformanden for FOSIA 2014/2015, Jonas Thodsen, og Thea Thukjær, som har været frivillig og siddet i FOSIAs kommunikationsudvalg, stævne en mandag eftermiddag for at finde ud af, hvad foreningens ”take” på bæredygtighed er.

_1520357_DxO

Innovation er nøglen

Foreningen har sit udgangspunkt som et tværfagligt projekt, der skal bringe studerende fra de forskellige videregående uddannelser sammen om problemløsning. Fra officiel side har Aarhus Universitet støttet FOSIA bl.a. med henvisning til, at tværfagligheden er en af foreningens stærke sider. Med de mange forskellige tænkemåder samlet på et sted fremhæver Jonas og Thea, at vækstmiljøet for innovativ problemløsning er optimalt.

Hvad er konceptet bag FOSIA?

Jonas: ”Det er at udbrede social innovation til videregående uddannelsesstuderende, så de får mulighed for at anvende deres teoretiske viden på noget praktisk og gennem social innovation at skabe noget nyt, der har social relevans og hjælper mennesker.”

Hvad er social innovation?

Jonas: ”Den formelle definition omhandler ”nye initiativer, som skaber miljømæssig og social værdi for mennesker. Rent praktisk vil det sige, at ”det nye” ikke bare skal være noget, man tjener penge på; det skal også være noget, som nogle mennesker får gavn af og noget, der bidrager til en bedre verden.”

Thea Thukjær
Thea Thukjær, tidligere frivillig og en del af FOSIAs kommunikationsudvalg

Hvorfor er social innovation vigtigt?

Thea: ”Selvfølgelig handler det om, at man skal finde løsninger på nogle specielle problemstillinger, men også at få de studerende til at engagere sig i virkeligheden.”
Jonas: ”Vi har en verden, som vi har indrettet på en måde, hvor der er disharmoni og noget, vi ikke kan løse med det, vi har nu. Så det er oplagt, at studerende, som har videnskapital, bidrager, og så er det godt, at de allerede nu kan begynde at interessere sig for virkeligheden.”

Bæredygtighedens facetter

Når det kommer til bæredygtighed, er man i FOSIA bevidste om, at de løsninger, som de studerende finder frem til, skal kunne bære sig selv. Både det sociale og miljømæssige problemstillinger spiller en stor rolle i foreningens arbejde, og man ønsker at fremme tænkning, der kan skabe løsninger på de problemer, som samfundet står over for.

 Hvordan arbejder FOSIA med bæredygtighed?

Jonas: ”Både social og miljømæssig bæredygtighed kan falde ind under social innovation. Det socialt bæredygtige vil bestå i, at man etablerer et projekt, som kan skabe værdi for nogle mennesker, kan løbe rundt og ikke er uhensigtsmæssigt for andre. Med hensyn til miljøet stillede Arla sidste år en case, der handlede om, hvordan man genbruger blandt andet mælkekartoner bedre. På den måde kan social innovation også omhandle miljømæssige problemstillinger, fordi det i sidste ende relaterer sig til nogle sociale udfordringer.”
Thea: ”Jeg tænker, at vi arbejder med bæredygtighed i en dobbelt betydning. Vi samler nogle studerende, som hjælper med at finde nye løsninger på problemer, men samtidig giver vi også de studerende selv nogle redskaber til både senere at kunne løse de her problemer. Der er altså to ressourcer, som bliver udviklet samtidig.”

Jonas Thodsen
Jonas Thodsen, bestyrelsesformanden for FOSIA 2014/2015,

Så foruden løsningsforslag til de stillede cases er målet så også at give de studerende værktøjer og motivation til selv at gøre noget efterfølgende?

Thea: ”Ja, jeg synes måske næsten personligt, at det faktisk er vigtigere end, hvilke konkrete løsninger man kommer op med. Det er selvfølgelig en bonus, hvis nogle af løsningerne bliver ført ud i livet og kan skabe virkelig værdi, men det handler ligeså meget om at inspirere de studerende til selv at tage stilling og gøre noget.”

Hvad gik de bedste løsningsforslag fra dette års case competition ud på?

Jonas: ”Til bylivscasen [stillet af Aarhus Kommune red.], som handlede om området nede på Sydhavnen, var der en gruppe, der vandt med en idé om en lokal markedsplads, hvor lokale bondemænd kan komme og sælge deres afgrøder. Samtidig kan supermarkeder og andre, der også har noget tilovers, sætte det her. Og så var det meningen, at socialt udsatte og andre kunne hjælpe til på markedet og få det til at fungere, og samtidig ville det blive et attraktivt sted for borgerne og turister.”
Thea: ”En del af begrundelsen for, at de havde valgt denne case var også, at den passede ind i nogle trends, som man ser ud over FOSIA; netop alt det her med overskudsmad, urban gardening og lokale fødevareselskaber. Så de kunne godt se, at den kunne blive realiseret, og også at man måske kunne få den finansieret, fordi der netop er en bevægelse i forvejen.”

En lærerig oplevelse

_1520446_DxOBåde Jonas og Thea føler desuden, at de kan tage en masse personlig erfaring fra arbejdet med FOSIA. De har begge været deltagere til en af de tidligere case competitions, hvilket ansporede dem til at deltage i FOSIAs arbejde. De fortæller desuden, at reaktionerne efter dette års case competition har været meget positive.

Hvordan har jeres oplevelse med at arbejde for FOSIA været?

Thea: ”Jeg synes det har været helt vildt sjovt og lærerigt. Især det med at man arbejder sammen hen mod et konkret mål – man kan se, hvad det skal blive til. Det har været nemt at motivere sig, fordi man har kunnet se, at det er d. 7. marts, det hele løber af stablen, og så skal vi være klar.”
Jonas: ”Jeg var frivillig sidste år, men i år har jeg været lidt mere bag organisationen. Jeg har været bestyrelsesformand, så det har bestået af en masse organisatorisk arbejde, en masse planlægning, og det har været vildt spændende at stå med det ansvar, som det indebærer. Det er også et typisk ansvar, man ikke kan få gennem lønnet arbejde, hvor man er nødt til at gå ud i den frivillige sektor.”

Så I har haft en bred palet af opgaver?

Jonas: ”Ja, foreningen er så ny, at vi har virkelig haft mulighed for at gøre, hvad vi har haft lyst til. F.eks. har vi i år arrangeret en workshop [foruden case competitionen; i samarbejde med Det Lærende Fængsel red.], som aldrig har været arrangeret før. Så det involverede alt; starte det praktiske op og udvikle et koncept omkring workshop, så vi har virkelig lært en masse.”
Thea: ”Ja det synes jeg. Der er ikke traditionelle eller faste rammer for, hvad man må, og hvad man ikke må. Der har været stor mulighed for, at man selv kunne sætte sit præg.”

Hvad har været den væsentligste erfaring for jer?

Thea: ”Jeg tror, det er det med at lære at arbejde sammen med nogen andre, end man gør til daglig. Både at finde ud af, hvad de kan, og også hvad man selv kan i forhold til dem, altså hvordan adskiller jeg mig fra f.eks. en statskundskaber. Det tror jeg, er det bedste, jeg har fået med.”
Jonas: ”Mit ligger lidt i forlængelse af det. Det handler om, hvordan man kan placere folk sammen og motivere dem til arbejde mod det her fælles mål. Altså hvordan det organisatoriske også spiller en væsentlig rolle for, hvilke mål man kan nå – og at det ikke er ligegyldigt, hvem man sætter sammen.”

Har I nogle tanker eller drømme om, hvordan FOSIA skal udvikle sig fremadrettet?

Jonas: ”Visionen om at udbrede social innovation til studieretningerne i Danmark er den, man står fast på. Hvordan det så konkret skal udmønte sig – om det altid skal være en case competition – det står ikke så fast. For mig skal alle studerende kunne bruge deres teoretiske viden til at bidrage til samfundet. Vi står over for flere og flere samfundsmæssige udfordringer, så hvis alle kommer med input til, hvordan de skal løses, så tror jeg, der kan komme nogle gode løsninger ud af det.
Thea: ”Jeg har tænkt, at det kunne være fedt, hvis man lavede det på engelsk, så f.eks. udvekslingsstuderende også kunne være med og kunne komme med nogle endnu mere anderledes syn på tingene. Det kunne jeg forestille mig ville være fedt – hvis man på en eller anden måde kunne gøre det internationalt.”

_1520652_DxO

Og til sidst: Hvorfor skal man blive frivillig eller deltage i FOSIAs case competition?

Thea: ”Jamen man kommer til at møde en hel masse spændende, ambitiøse og engagerede mennesker, og man kommer til at gøre en forskel i forhold til nogle virkelige problemer, men også at vi kommer til at gøre en forskel for nogle af vores medstuderende.”
Jonas: ”Jamen helt sikkert – det med at man får udfordret sin faglighed, og som Thea også har peget på, at man bliver opmærksom på, hvad man selv kan, og hvad andre kan bidrage med. Desuden at se, at vi rent faktisk kan forenes og bidrage til at skabe noget større i stedet for at være i konkurrence med hinanden. Det tror jeg er sundt for mange at blive opmærksom på. Og så er social innovation fremtiden. Man peger på, at det er det, vi går imod, så det kan man lære meget af.”

I skrivende stund har bestyrelsen for FOSIA 2014/2015 endnu ikke givet stafetten videre til en ny bestyrelse. Det gør de på FOSIAs generalforsamling d. 26. marts, hvor bestyrelsen for FOSIA 2015/2016 skal vælges.
Hvis du er interesseret i at vide mere om FOSIA, kan du klikke ind på foreningens Facebookside eller hjemmeside på www.fosia.dk.

Fakta om FOSIA:

  • Blev startet i 2012 på Statskundskab.
  • Er en tværfaglig organisation for hele universitetet.
  • Holder hvert år en case competition, hvor 100 studerende fra hele universitetet deltager.
  • Første case competition blev holdt i 2013.
  • Præmien i år var en workshop hos Studentervæksthus Aarhus, hvor vinderne sammen med casestillerne kunne arbejde videre med at få løsningsforslagene realiseret.