Spring til indhold
Hjem » Artikler » Delfinen #192: Statsingreb – 4.000 færre studiepladser

Delfinen #192: Statsingreb – 4.000 færre studiepladser

#192 forsideOver de næste otte år skærer Uddannelses- og Forskningsministeriet 4.000 studiepladser på videregående uddannelser. Særligt humanistiske studier, som leder til høj ledighed, skæres. “Dimensioneringen”, som indgrebet kaldes, vil betyde, at AU nok engang skal igangsætte en større omstilling. På samme tid vil det unægteligt betyde et fald i det samlede vidensniveau for Danmark.

Men først og fremmest betyder det, at vi som studerende og som presse skal være på vagt. For hver gang, at en levende organisme som universitetet, er på tærsklen til at skifte DNA, er det vores ansvar at finde mikroskopet frem og afdække de konsekvenser, vi som universitet og videnssamfund nu skal forholde os til.

Hvad betyder det eksempelvis, når de såkaldt “selvstyrende” universiteter må afgive magt over optagelse? Hvad betyder det, når en række humanistiske kandidatuddannelser skal reduceres med op til 30%? Og hvad betyder det, når økonomiske bundlinjer er det eneste parameter, som uddannelser vurderes på?

Disse spørgsmål og mange flere satte Delfinen sig for at få svar på. I interviews med Uddannelses- og forskningsminister, Sofie Carsten Nielsen, AU-rektor, Brian Bech Nielsen, samt ARTS-dekan på AU, Johnny Laursen, sætter vi spot på dimensioneringen og dens konsekvenser.

Derudover bringer Delfinen som altid en række andre væsentlige og vedkommende historier. I anledningen af 20-året for skoleskyderiet på AU genfortæller vi tragedien, hvor to kvinder mistede livet. Desuden tager vi et kig på Udkantsaarhus, Kviums ARoS-udstilling og på, hvad der virkelig kan irritere en i forelæsningslokalet.

God læselyst