Spring til indhold
Hjem » Artikler » De studerendes mand i bestyrelsen

De studerendes mand i bestyrelsen


Stemmeslugeren fra Handelshøjskolen, Christian Thyrrestrup, vil tale de studerendes sag i bestyrelsen. Men han vil ikke komme med løfter.

Ord af Sigrid O. Thygesen
foto af Claudine Zia

Studenterrådet fik igen de to studenterpladser i Aarhus Universitets bestyrelse. Den ene plads gik til Christian Thyrrestrup, som til daglig læser cand. merc. mac på Aarhus School of Business and Social Studies, ASBSS. Christian Thyrrestrup trak 737 personlige stemmer fra de studerende på Handelshøjskolen. Dermed er han den kandidat, der fik flest personlige stemmer ved bestyrelsesvalget.

Det er anden gang en studerende fra Handelshøjskolen sidder i Aarhus Universitets bestyrelse. Tidligere har Christian Jølck haft to perioder som den ene af de to studenterrepræsentanter i bestyrelsen. Som et led i den Faglige Udviklingsproces er Handelshøjskolen pr. 1. januar 2011 slået sammen med de samfundsvidenskabelige uddannelser. Handelshøjskolen repræsenterer i sig selv kun 8000 af Aarhus Universitetsover 32.000 studerende. Alligevel mener Christian Thyrrestrup sagtens, at han kan arbejde for de studerendes interesser som helhed.

”Mit personlige engagement ligger i at bevare en god foreningsstruktur og gode sociale rammer. Det kommer alle de studerende til gode, ikke kun de studerende på ASB”, siger Christian Thyrrestrup

Selvom han blandt andet gik til valg på at bevare Erhvervskommunikations lokalitet nede på Handelshøjskolen, understreger Christian Thyrrestrup, at han er valgt ind for Studenterrådet. Her aftaler de i fællesskab, hvad de vil fokusere på i bestyrelsesarbejdet.

Kampen om dagsordenen
Det afgørende for de studerende er, at deres stemme bliver hørt i bestyrelsen. Studenterrådet vil kæmpe for, at de beslutninger, der træffes, er i de studerendes interesse. Det er særligt aktuelt i arbejdet med den Faglige Udviklingsproces, hvor de vil kæmpe for, at de studerendes organer bliver bevaret, hvad enten de er politiske eller sociale. Men med to repræsentanter for de studerende ud af en bestyrelse på 11 medlemmer er det ikke altid let at komme til orde. Christian Thyrrestrup ønsker derfor ikke at præcisere, hvilke mærkesager Studenterrådet vil sætte på dagsordenen til bestyrelsesmøderne i det kommende år.

”Vi vil ikke gå ud og love noget nu, fordi det før har været svært at få bestyrelsen til at tage de punkter op, som vi studerende har sat på dagsordenen”, siger Christian Thyrrestrup.