Spring til indhold
Hjem » Artikler » Christiansborg er skyld i uddannelseslukninger på Aarhus Universitet

Christiansborg er skyld i uddannelseslukninger på Aarhus Universitet

I sommers vedtog den socialdemokratiske regering med et bredt flertal fra højre til venstre en såkaldt ’udflytningsaftale’, der skulle sikre ’flere og bedre muligheder for uddannelse i hele Danmark’. Aftalen indeholder en ’målsætning’ om at reducere optaget i de store studiebyer med 5-10%, enten ved udflytning eller lukning. 

Nu er ledelsen på Aarhus Universitet kommet med sit udspil til, hvordan aftalens skal implementeres. Og ligesom på Københavns Universitetet og Copenhagen Business School lader det sig ikke gøre at leve op til kravet om at reducere op til 10% uden også at lukke uddannelser og studiepladser. 

Det betyder, at ledelsen ligger op til at reducere antallet af studiepladser her på universitetet med 6%, eller svarende til ca. 800 studerende. I de 6% er også indeholdt lukninger af enkelte fag såsom samfundsfag, der slås sammen med statskundskab, kandidaten i kognitiv semiotik og sygepleje på campus Emdrup. 

I Studenterrådet vil vi kæmpe for, at aftalens konsekvenser bliver så få og så små som overhovedet muligt for studerende her på universitetet. Og eftersom ledelsen er underlagt en politisk aftale, retter vi vores skyts mod de ansvarlige politikere, som vi igen appellerer til: luk ikke vores uddannelser. Det giver færre muligheder for at studere. Ikke flere.