Spring til indhold
Hjem » Artikler » Bliv skarp med Opgaveskrivning

Bliv skarp med Opgaveskrivning

At skrive opgaver er en helt central men alligevel perifer del af universitetsstudiet. Det meste af undervisningen foregår mundtlig, mens det, der bedømmes, typisk er skriftligt. Jeg husker tydeligt en af mine første forelæsninger efter min allerførste aflevering, hvor en tilvalgsstuderende spurgte: ”Jeg har fået kritik tilbage på, at min opgave ikke har fulgt en standardform. Intet sted står der, at den skal følge en standardform…og hvad er det forresten?” At skrive en opgave er i det hele taget et uudgrundeligt forsøg på at få fastholdt noget oparbejdet viden på en standardiseret facon, men når kritikken af samme kan gå på noget så grundlæggende som den overordnede form, ser det sort ud.

Opgaveskrivning: Emnet, litteraturen og principper er en bog om – netop, sjovt nok! – opgaveskrivning udgivet af to erfarne vejledere. Den laver indhug i forskellige dele af opgaveskrivningens kunst ud fra de tre overordnede temaer, der nævnes i titlen. Igennem dette kommer de ind på noget fra en typologi over forskellige opgavetyper og deres respektive krav, det kvalitative i valget af emne og problemformulering samt synopsisskrivning omkring samme, og hvordan man kan få mest muligt ud af at forberede sig til vejledningssamtaler.

Bogens forside foreslår selv kaffe, Mac og notesbog, men min oplevelse er, at øl og udsigt virker lige så fint!

Opgaveskrivning: Emnet, litteraturen og principperne:

  • Skrevet af professor Per Nikolaj Bukh, AAU, og lektor Karina Skovvang Christensen, AU
  • Udgivet af DJØFs forlag i 2017
  • Pris: 175 kr (140 for medlemmer)
    148,75 kr i ebogs-format

Mest for samfundsvidenskaberne – men også for andre

Opgaveskrivning er først og fremmest rettet mod universitetsstuderende, der skal skrive større opgaver. Videre har bogen en vinkling ud mod samfundsvidenskaberne frem for humaniora eller naturvidenskabelige felter, om end jeg som filosofistuderende har følt, jeg har fået meget ud af den. Andet er det at mange af rådene bogen indeholder først rigtigt begynder at give mening i en kontekst, hvor man skal skrive flere end omtrent 10 sider, da det først er der processen begynder at kunne kræve den mere systematiske gennemtænkning, der lægges op til. Selve omfanget og vinklingen gør, at den henvender sig mest til førstegangsskrivende på større projekter, men hvor den gennemgående strukturerede opsætning med mange relevante overskrifter og et stikordsregister bagerst giver mulighed for, at den mere erfarne opgaveskriver kan dykke ned, hvor det giver mening.

En mere velunderbygget og reflekteret tilgang

Jeg har selv følt, at jeg har fået en hel del ud af bogen – ellers havde jeg næppe heller skrevet her! Det, der er særligt givtigt for mig, er, at jeg med bogen har fået en ny, mere reflekteret måde at tænke og bedrive opgaver. Særligt har jeg efterfølgende forberedt mig langt bedre, inden jeg skulle til møde med min vejleder. Videre giver det mig mulighed for efterfølgende at kunne dykke ned der hvor det giver mening, så jeg kan få noget mere sikkerhed under min tilgang til at skrive; og det tænker jeg giver pote, når jeg sidder midt i specialeskrivningen!

Alt i alt vil jeg give bogen 5 ud af 6 delfiner. Den manglende delfin kommer fra mit filosofi perspektiv; hvis jeg havde skrevet som ren erhvervsøkonomisstuderende, havde den stået på 6.