Spring til indhold
Hjem » Artikler » Bestyrelsesarbejdet på AU – i øjenhøjde

Bestyrelsesarbejdet på AU – i øjenhøjde

Strategi

Strategi, strategi, strategi – dette har været et gennemgående emne på bestyrelsesmøderne i 2019. I december kunne vi så vedtage den endelige Strategi 2025, som er AU’s overordnede strategi og pejlemærke de næste fem år. Vi skal for eksempel udvikle uddannelser af højeste internationale kvalitet og bidrage til samfundets udvikling og velfærd. Det lyder måske lidt flyvsk, men disse overskrifter dækker over mere konkrete tiltag, som eksempelvis udvikling af studiestarten og indsatser for et godt studiemiljø. 

I løbet af efteråret var Strategi 2025 i høring, hvor blandt andet studenterorganisationer, studienævn og akademiske råd kom med inputs til, hvilket universitet AU skal være i fremtiden. På den måde fik mange studerende mulighed for indflydelse. I de mange høringssvar blev det blandt andet understreget, at klima skal stå mere fremtrædende, og at ligestilling og diversitet ikke kun er vigtigt blandt ansatte, men også blandt studerende. I bestyrelsen tog vi positivt imod begge dele og mange andre inputs og integrerede det i den færdige strategi, som du kan finde her

Strategi 2025 er ikke den eneste strategi, der har været på dagsordenen. I bestyrelsen har vi godkendt et udkast til Aarhus Universitets Klimastrategi. Det langsigtede mål er, at AU skal være CO2-neutral i 2040. Netop i disse uger er klimastrategien i høring. Vi glæder os til at høre, hvad resten af AU synes om den og til forhåbentligt at vedtage klimastrategien til april, så vi kan få sat skub i den grønne omstilling på AU.

 

Økonomi

Indrømmet, økonomi er måske ikke det mest sindsoprivende emne at diske op med. Men vi kommer ikke udenom det, for det er centralt i bestyrelsens arbejde og en forudsætning for vores universitet. 


Bestyrelsen har det overordnede ansvar for AU’s økonomi. Derfor følger vi hele året igennem med i, hvordan økonomien udvikler sig, og på bestyrelsesmødet i december vedtog vi budgettet for 2020. Det var en øvelse præget af usikkerhed i år, fordi finanslovsforhandlingerne trak ud. Størstedelen af AU’s aktiviteter finansieres af finanslovstilskuddet fra staten. Selvom forhandlingerne trak ud, var de værd at vente på. Universiteterne får blandt andet en pose penge per studerende, der gennemfører 60 ECTS-point. Det så længe ud til, at vi ville få 5.000 kroner mindre per studerende på en række samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser sammenlignet med de foregående år. Med rundt regnet 15.000 studerende på disse uddannelser, ville AU altså gå glip af cirka 75 millioner kroner. Det ville have gjort et betydeligt indhug i AU’s økonomi, som vi ville kunne mærke negativt på uddannelseskvaliteten på alle fakulteter. Det undgik vi heldigvis.

Derudover kan vi glæde os over, at den såkaldte grønthøster er droppet fra 2020. Grønthøsteren har betydet, at vi siden 2016 har skulle spare to procent årligt på vores uddannelser. Så hvis du synes, der er blevet mindre vejledning, færre valgfag eller billigere eksamensformer på dit studie de seneste år, er det sandsynligt, at det bunder i grønthøsteren. Den er vi heldigvis sluppet af med. Men – for der er et men – de midler, vi har sparet siden 2016 tilbageføres ikke, så vi er ikke på samme niveau som før 2016. Men det tager vi, et skridt ad gangen.

 

Besøg af de akademiske råd

Bestyrelsen er den øverste myndighed på universitetet, men for at udfylde den rolle er det vigtigt at have fingeren på pulsen, om hvad der sker rundt omkring på AU. Dette nødvendige kig i maskinrummet får jeg selv gennem Studenterrådet og fagrådene på de enkelte institutter og studier. I bestyrelsen fik vi på bestyrelsesmødet i december besøg af formændene for de akademiske råd, som fortalte, hvad der rører sig på fakulteterne. Der sidder studerende med i alle de akademiske råd, så også her har studerende noget at skulle have sagt. Min opfordring er derfor: Engager dig i dit lokale fagråd og stil op til Studienævn og Akademisk Råd. Sådan opnår du indflydelse på din hverdag og dit studie.

Er det virkelig det hele, tænker du måske? Selvfølgelig ikke. Bestyrelsen har mange andre emner på dagsordenen. Hvis du har spørgsmål eller bare har lyst til at høre mere om bestyrelsesarbejdet, må du altid skrive til mig på ditte@sr.au.dk

 

Fakta:

– Universitetsbestyrelsen er den øverste myndighed på universitetet.

– Der er 11 medlemmer i universitetsbestyrelsen. To af dem er studerende, to er videnskabelige medarbejdere, én er teknisk-administrativ medarbejder, mens seks er eksterne medlemmer, der ikke har deres daglige gang på universitetet.

– Bestyrelsen beskæftiger sig i særlig grad med to emner, nemlig strategi og økonomi.