Spring til indhold
Hjem » Artikler » AU gennemtvinger krav om snit på 6 på alle uddannelser

AU gennemtvinger krav om snit på 6 på alle uddannelser

Illustration: Sofie Bredal Andersen

Illustration: Sofie Bredal Andersen

Århus Universitets ledelse har gennemtvunget et krav om, at alle uddannelser skal indføre en adgangskvotient på 6,0. Dermed skal man have et karaktergennemsnit på 6, uanset hvilken uddannelse man ønsker at blive optaget på. Det skyder ved siden af målet, mener Studenterrådet. Delfinen har fået fat i Marie Dall, der er næstformand for Studenterrådet på Århus Universitet.


Jeg kan forstå at i er utilfredse med ledelsens beslutning. Kan du prøve at uddybe hvorfor?

I Studenterrådet mener vi, at det er at skyde ved siden af målet. Når vi snakker om karakterer og optag, så handler det om udbud og efterspørgsel. Når en uddannelse har et højt snit er det ikke fordi den er svær, men om at der er mange ansøgere. Så at sætte en fast kvotient på minimum 6 er at sende et forkert signal til de studerende.

Beslutningen er kommet meget pludseligt og lader til at være blevet truffet bag lukkede døre. Hvordan har i oplevet processen?

Vi er meget forundrede over ikke at være blevet inddraget i processen. Hverken de akademiske råd eller studenterorganisationerne, studielederne eller andre er blevet hørt. Det er en beslutning ledelsen har truffet, og som vi fik at vide af bagveje dagen inden det blev offentliggjort. Vi er både skuffede og ærgerlige over ikke at kunne have en åben dialog omkring det. Tidligere har vi diskuteret det her med optag generelt, både kvote 1 og kvote 2, men at have en åben diskussion, hvor det her er på bordet er jo en helt anden ting.

Men er det ikke fair nok at man stiller krav til de nye studerende?

Det er vigtigt at huske, at der kan ske rigtig meget fra man sidder som 16-årig i gymnasiet og måske sløser lidt i oldtidskundskab eller matematik. Det betyder ikke, at man ikke kan blive en rigtig god studerende på universitetet. Det kan kræve sabbatår, erfaring og så videre. At lukke den mulighed så tidligt, synes vi er forkert. Selvfølgelig kan vi sætte krav til de studerende og de potentielle studerende ude på de enkelte fag, fx at man skal have haft matematik på A-Niveau for at studere matematik, men at vedtage det så generelt i ledelsen er skævt.

Så det handler i virkeligheden også om centralisering af beslutningerne?

Helt sikkert. Lige nu ser vi også at der er fagsnit på kvote 2, altså at man skal have en bestemt karakter i et bestemt fag, hvilket giver meget mere mening end det her med at skære det hele over én kam.

Hvad er så næste skridt?

For os handler det lige nu om at se fremad. Vi er udmærket klar over, at når universitetsledelsen har truffet en beslutning på denne måde, så kommer vores stemme ikke til at gøre en forskel, ej heller bagefter. Men for det første vil vi se på, hvordan vi kan sørge for at de rette personer bliver inddraget i konkrete beslutninger fremadrettet. For det andet vil vi i forhold til karakterkravet se nærmere på kvote 2-optag for at sikre at de unge der ikke har et snit på 6 i hvert fald har de bedste muligheder for alligevel at have en chance for at komme på universitetet. Derudover kommer vi til at se på lokalt hvad der skal gøres for at lempe frafaldet.