Spring til indhold
Hjem » Artikler » AU går ind i den digitale tidsalder

AU går ind i den digitale tidsalder

Satsningen skal forny undervisningen med teknologi som katalysator. Det betyder, at en lang række kurser skal re-designes, så en del af indholdet bliver digitalt.

Undervisningsformen bliver også kaldt educational-IT og kan for eksempel inkludere studenteroplæg som video, online feedback i et digitalt system kaldet peer-to-peer, at nogle forelæsninger udbydes som videosessioner eller ved at der som supplement til forberedelsen ligger interaktive øvelse og quizzer.

Sune Koch Rønnow, der sidder i Universitetsbestyrelsen og læser Matematik, er begejstret for, at AU er på vej ind i den digitale tidsalder.

”Det giver super god mening at arbejde med IT i undervisningen, da vi jo skal følge med tiden. Digitale elementer kan helt sikkert også være med til at skabe værdi for studerende både til forelæsningerne og mellem dem. Det er for eksempel genialt, at jeg kan få nogle redskaber, der kan styrke mit selvstudie, eller at man kan gøre store forelæsninger mere interaktive.”

Lyt til dem, der skal bruge det

Sune Koch Rønnow er dog ikke udelukkende positiv. Han mener nemlig, at man skal tænke sig godt om, hvis projektet skal blive en succes.

”Det er enormt vigtigt, at vi hører de studerende og underviserne i processen, så vi ikke ender ud med at have re-designet kurser, som dem, der er tilknyttet, ikke kan bruge til noget.”

Derfor håber han, at strategien får de nødvendige ressourcer og ikke mindst tid til at blive implementeret.

Blackboard som startskud

I første omgang kommer der til at ske en tilpasning og videreudvikling af Blackboard. I dag anvendes Blackboard primært til at distribuere materiale mellem undervisere og studerende. Med satsningen skal platformen i langt højere grad anvendes som læringsplatform med inddragelse af en række læringsteknologier.

Dermed kan Blackboard i langt højere grad bruges til at understøtte forberedelsen, gennemførelsen og efterbearbejdningen af undervisningen. Det kan for eksempel ske i form af videoer, opgaveløsning og feedback til medstuderende.

Det overordnede formål er at skabe højere kvalitet i læring og udnytte det store potentiale i at have to læringsrum; det fysiske og det digitale. Med det udgangspunkt glæder Sune Koch Rønnow sig til at se, hvordan livet som studerende kan blive mere lærerigt og sjovere.

”Jeg er overbevist om, at inddragelse af IT ikke bare er en nødvendighed for at ruste os studerende til fremtiden, det er også en kæmpe mulighed for at gøre undervisningen mere inddragende og spændende -også når vi sidder der hjemme med stoffet.”

Studenterrådets Fokuspunkter:

Evaluering

Lige nu er der lagt op til, at man vil evaluere på, hvor mange kurser der re-designes og bliver gjort digitale, i stedet for at lave brugerevalueringer, hvor man kan se, hvor godt kurserne fungerer. Det synes, studenterrådet er ærgerligt, da man måler på kvantitet frem for kvalitet.

Opkvalificering af undervisere

Studenterrådet er bekymrede for, om der er nok ressourcer til at opkvalificere underviserne til at bruge mere IT.

Kulturændring

Det kommer til at kræve en kulturændring blandt både studerende og undervisere, da educational-IT er en helt anden måde at arbejde med undervisningsmaterialet på, end man er vant til. Studenterrådet mener dog, at elementer som peer-to-peer fedback er et interessant tiltag, men det kræver, at vi som studerende indstiller os på, at feedback fra en medstuderende er lige så værdifuldt som fra en underviser.

Genbrug

Studenterrådet er også bekymret for om manglende ressourcer kan føre til at genbrug af educatinal-IT elementer som videoer og online quizzer, på en måde som ikke er hensigtsmæssig, da man måske har udskiftet pensum i undervisningsforløbet, eller en anden underviser har overtaget kurset. AU’s strategi omtaler ’genbrug’ af materialer som noget positivt og fremhæver at educational-IT kan være med til at skabe mere fleksible læringsrum. Det mener Studenterrådet også at det kan, men det kræver, at man fokuserer på, hvordan man vil bruge det, så fleksibilitet ikke bare bliver, at man kan se en video på det tidspunkt af dagen, som passer en bedst.