Spring til indhold
Hjem » Artikler » At plante en tanke

At plante en tanke

IMG_4235

Byggekoordinatoruddannelsen er spritny på Erhvervsakademi Aarhus. Bæredygtighed bliver vægtet højt på uddannelsen, og både den studerende Lars Østergaard og underviseren Mads Klinkvort mener, at bæredygtigt byggeri er kommet for at blive.

Tekst: Agnete S. Bønnerup

Erhvervsakademi Århus har med den nystartede Byggekoordinatoruddannelse valgt at sætte bæredygtighed på dagsordenen. Med en specialisering i bæredygtighed får de studerende en forståelse for de forskellige aspekter indenfor bæredygtigt byggeri.

Jeg har besøgt skolen og mødt den studerende Lars Østergaard, og uddannelseskoordinatoren Mads Klinkvort til en snak om uddannelsen og bæredygtighedens betydning for fremtidens byggeri.

Lars Østergaard startede på uddannelsen i august 2014 og er fast besluttet på at specialisere sig indenfor bæredygtigt byggeri. Han synes, det er en spændende retning, og han tror, det er her fremtiden ligger . ”Bæredygtighed er noget, der er blevet nødvendigt, eftersom man gerne vil efterlade de samme ressourcer, man har nu til de næste generationer.” Der er stadig mange byggefirmaer, som endnu ikke tænker det ind i deres byggeprocesser. Lars Østergaard lader sig ikke skræmme. Han er sikker på, at det er en god ide at investere sin tid i at sætte sig ind i den bæredygtige tankegang. ”Det kan godt være der kommer til at gå nogle år, men det er et element, som jeg tror, bliver mere udbredt inden for byggeri”.

Byggekoordinatoruddannelsen stræber efter, at de studerende bliver uddannet som generalister og ikke specialister på et bestemt område. Udover bæredygtighed kan de studerende vælge mellem virksomhedsdrift og entreprise. Mads Klinkvort skønner, at 50 % af de studerende vil vælge bæredygtighed, mens de resterende 50 % fordeler sig ud på virksomhedsdrift og entreprise.

En god investering

Ifølge Mads Klinkvort  er en af udfordringerne ved bæredygtighed, at få overbevist byggefirmaer til at investere stort. Det er dyrt nu og her, men på længere sigt kan det resultere i overskud og indtjening. ”Det er ligesom at plante en tanke i et menneske. Det er, at implementere den tankegang omkring bæredygtighed. Det tager tid” siger han. Mads Klinkvort mener, man godt kan tale om en tendens inden for bæredygtigt byggeri. ”Der sker virkelig noget nu. De store byggefirmaer er stolte, når de får bæredygtige certifikater. Der er en vis prestige i at tage miljøet alvorligt.” Danmark er et ressourcestærkt land, som Mads Klinkvort mener kan være foregangsland med hensyn til at udbrede de bæredygtige tanker.

De studerende som ambassadører

Som både Mads Klinkvort og Lars Østergaard siger, så skal man væbne sig med tålmodighed, fordi indførelsen af den bæredygtige tankegang tager tid. De er enige om, at en bedre forståelse af bæredygtige elementer i byggeri på længere sigt bærer frugt. ”Hvis nogle studerende herfra skolen kan få den bæredygtige tanke ind i sig, så vil de også være nogle gode ambassadører og komme ud på byggepladser eller tegnestuer og videreformidle deres viden,” siger Mads Klinkvort.

Vision om samarbejde

Mads Klinkvort sidder i øjeblikket i et uddannelsesudvalg, hvor målet er at lave en overbygning til Byggekoordinatoruddannelsen: ”Inden for netværket er vi enige om, at bæredygtighed er kommet for at blive. Vi tror på det.” siger Mads Klinkvort.

Visionen er at give de studerende mulighed for at videreuddanne sig på f. eks. andre uddannelsesinstitutioner, og at der kan opstå et samarbejde. Så er det muligt for den studerende at få en overbygning, der giver adgang til en mere teoretisk retning f. eks. på Aarhus Universitet eller den anden vej rundt – fra teori til praksis. Hvis alt går vel, mener han, at overbygningen kan blive indført i 2017.

Kort om Byggekoordinatoruddannelsen:

Det er en to-årig erhvervsakademiuddannelse

Man kan bl.a. fungere som koordinator eller konsulent på byggepladser eller tegnestuer efter endt uddannelse

Et af formålene med uddannelsen er at forbedre og optimere byggeriprocesser.

En vigtig arbejdsopgave er at styrke kommunikationen mellem de forskellige instanser i et byggeri.

Uddannelsens ledelse har en vision om at lave en overbygning med fokus på bæredygtighed fra 2017