Konkurrence – fordelagtigt eller problematisk?

Artsrådet – Studenterrådet på Aarhus Universitet har med sin forårskampagne sat fokus på det psykiske studiemiljø. Studiemiljøundersøgelsen har vist, at flere og flere studerende har stærke stresssymptomer til hverdag, et stigende antal studerende føler sig ensomme på studiet og mange oplever hård konkurrence de studerende imellem. Derfor har Artsrådet turneret rundt på campus og taget en snak med de studerende om det psykiske studiemiljø. Omkring 250 har udfyldt postkort med forslag til, hvordan vi kan forbedre det psykiske studiemiljø på Arts – nogle af disse danner udgangspunkt for dette debatindlæg.

Studiemiljøundersøgelsen satte i 2017 for første gang fokus på hård konkurrence. Resultatet viste, at 24 % af de studerende oplever dette. Andelen af studerende, som oplever hård konkurrence, varierer mellem universitetets fire fakulteter, men fælles for dem alle er, at der er problemer med hård konkurrence. Dette er højst problematisk, da det påvirker de studerendes trivsel og er langt fra holdbare eller tilfredsstillende vilkår at studere under. Som studerende skal man bruge sin studietid på at tilegne sig viden og dygtiggøre sig og ikke at lade sig negativt påvirke af hård konkurrence fra sine medstuderende.

Prorektor for Aarhus Universitet Berit Eika skrev den 3/4-17 et debatindlæg i Politiken om, at konkurrence er et grundvilkår for studerende på universitetet. Berit Eika finder det tankevækkende, at studerende, som oplever hård konkurrence, trives dårligere. Denne undren baserer hun på resultater fra studiemiljøundersøgelsen, som viser, at studerende, der oplever hård konkurrence, også er studerende, som føler sig mindre tilpas på deres studie, i mindre grad kan få hjælp fra deres medstuderende og som i højere grad oplever stærke stresssymptomer.

Berit Eika fokuserer på, hvorledes høje ambitioner og stærk konkurrencementalitet er eftertragtede egenskaber hos studerende. Og så langt er vi enige. Men studiemiljøundersøgelsen spørger ikke ind til den gode konstruktive konkurrence mellem studerende, som gør, at vi konstruktivt og i fællesskab hjælper hinanden med at forbedre og dygtiggøre os. Det er en balancegang mellem konstruktiv og negativ konkurrence, og lige nu bevæger AU sig på den negative side. Spørgsmålet i studiemiljøundersøgelsen spørger til hård konkurrence; til ”rundsavene på albuerne” og til ”det individualiserede miljø”, hvilket efter min overbevisning er den negative konkurrence. Den negative konkurrence fordrer usundt studiemiljø og påvirker den personlige trivsel negativt for den enkelte studerende.

87 % føler sig generelt godt tilpas på deres studie. På trods af dette og mange andre fine resultater i studiemiljøundersøgelsen, er man som universitet nødt til at forholde sig til de problemer, man har med de studerendes psykiske studiemiljø. Hvis man ikke reagerer på disse, forbedres de ikke, men forværres nok snarere. Det er en underkendelse af betydningen af studiemiljøet, hvis man som universitet ikke reagerer på, at næsten ¼ af dets studerende føler, at der er hård konkurrence. Man er nødt til som institution at forholde sig til problemerne og ikke lægge ansvaret over på de studerende alene.

Så lad os glæde os over de gode resultater, men lad os samtidig arbejde på at forbedre de områder, som stadig halter.

Vidste du, at Artsrådet…

  • Varetager de studerende på Arts’ interesser både fagligt og socialt?
  • Består af fagrådene på Arts?
  • Afholder Artsrådsmøder, hvor alle studerende på Arts er velkomne?
  • Opstiller kandidater til Akademisk Råd på Arts og i det hele taget er aktive under universitetsvalget?
  • Udgiver et nyhedsbrev hver måned, så du kan følge med i, hvad der diskuteres og besluttes i studienævnene og Akademisk Råd på Arts?
  • Afholder politiske kampagner både i foråret og efteråret?
  • Har en facebookside, hvorpå du kan følge med i, hvad vi går og laver.

Forfatter

https://delfinen-magasin.dk