AU flytter ind i kommunehospitalet

I 2019 flytter Aarhus Universitet ind i det gamle kommunehospital...

I 2019 flytter Aarhus Universitet ind i det gamle kommunehospital på Nørrebrogade. Studenterrådet kæmper for at de studerende bliver hørt, når det nye Campus 2.0 skal startes op.

Det er endnu ikke besluttet hvilken del af AU, der flytter ind i de røde murstensbygninger. Det har længe været kendt, at Aarhus Universitet ville overtage Kommunehospitalet, og det er derfor også noget, vi har diskuteret op til flere gange i Studneterrådet. Vi har blandt andet, ud fra de erfaringer vi hver i sær har fra vores fag, diskuteret, hvilke værdier og principper vi gerne vil tage med til bestyrelsesmødet og overfor ledelsen.

Det kæmper vi for
Noget som ligger både de studerende fra ST, Arts, Health og BSS nært, er mødet mellem undervisere og studerende. Derfor kommer vi blandt andet med et budskab om, at indretningen af bygningerne har betydning for, hvordan og hvornår studerende og forskere/undervisere møder hinanden. Man kan blandt andet lægge undervisningslokaler og læsepladser på samme etage som forskerkontorer. Man kan sørge for, at kantinen bliver et mødested i stedet for at lave separate kantiner, som vi ser nogle steder på AU. Og sidst men ikke mindst kan man opfordre til ”åben-dør-princippet”, hvor studerende har mulighed for at gå op til deres undervisere med spørgsmål til undervisningen eller opgaver.

Forskere såvel som det teknisk administrative personale og de studerende skal kunne have en fuld arbejdsdag på universitet. Derfor er det vigtigt, at man skaber et arbejdsmiljø som inviterer til dette. Et miljø, hvor der er plads til en pause for eksempel i et grønt miljø med en god kop kaffe eller på en boldbane. Et miljø, hvor man kan arbejde i ro og koncentration tæt på bøger, laboratorier og tavler, men hvor man samtidig har mulighed for at arbejde sammen. Derfor er budskabet om nok og gode læsepladser og grupperum meget vigtigt, selvom det lyder basalt.

Sidst men ikke mindst fremhæver vi vigtigheden af, at campus først og fremmest er et universitet, et læringsrum. Derfor skal eksterne aktiviteter som inviteres ind bidrage til dette og ikke kæmpe imod det. Helt basalt ønsker vi kaffe til studievenlige priser, en god læseplads, et klasselokale eller auditorium, hvor vi kan høre og se vores underviser. Et miljø hvor vi møder vores underviser uden for klasselokalet, og et miljø hvor vi kan mødes som studerende om vores faglighed og venskab.

Vigtigst af alt, skal det nye campus indrettes, så det passer på de fagmiljøer som flytter ind og ikke højtflyvende principper, som rammer over mål.

hvordan arbejder vi med det
Når vi får tilsendt dagsorden til det kommende bestyrelsesmøde, har vi ofte en forventning til, hvilke emner vi skal behandle på det kommende møde. Det betyder, at vi kan lave en del forarbejde og forberede os grundigt inden vi sætter os til bords sammen med resten af bestyrelsen. På det seneste bestyrelsesmøde i juni, skulle vi endnu en gang diskutere et emne, som ligger Studenterrådet nær; Studiemiljø. Selvom det ikke er besluttet, hvem der flytter ind i de nye røde bygninger på Nørrebrogade, så arbejder ledelsen med principper for Campus 2.0, som skal fremlægges og vedtages i bestyrelsen.

I studenterrådet arbejder vi til dagligt med studiemiljøet; både det psykiske og det fysiske, da vi ser det som essentielt for studerendes trivsel og læring på AU. Vi har derfor diskuteret overtagelsen af kommunehospitalet op til flere gange både internt og med ledelsen.

At nogle fag lider under pladsmangel er et kendt faktum. At nogle fag har flyttet før er et faktum. Begge slider på studiemiljøet, og det er derfor vigtigt for os som studenterrepræsentanter i bestyrelsen, at processen for overtagelsen og indflytningen i Kommunehospitalet sker under de bedst mulige vilkår. Vi minder derfor med jævne mellemrum ledelsen om, i samarbejde med Studenterrådet, at flytteplaner skal meldes ud i god tid og besluttes i samarbejde med de lokale fagmiljøer. Vi har lagt mange timers forberedelse i at diskutere, hvilke principper, vi mener, skal ligge som grundlag for det nye campus, kendt som Campus 2.0. Det er samtid principper, som også bør gælde for de campusser på AU, der allerede eksisterer .

Forfatter

https://delfinen-magasin.dk