Kategoriarkiv: Studiejob

”Hvad bliver du så færdiguddannet som? Dagpengemodtager?”

Vi kender dem alle: Idéhistorie, Litteraturvidenskab, Informationsvidenskab, Nordisk Sprog & Litteratur, Kunsthistorie, Æstetik & Kultur osv. Uddannelser hvor man har svært ved at gennemskue forbindelsen til arbejdsmarkedet. Hvad i alverden kan man mon blive med en kandidat indenfor disse felter? Er det den stensikre vej til dagpenge, eller er der rent faktisk et jobmarked til alle disse dimitterende kandidater? Bliver man ansat i en stilling, man er totalt overkvalificeret til? Går man til tusindvis af jobsamtaler, hvor arbejdsgiveren slet ikke kan forstå, de kompetencer man har tillært sig? Bliver man konstant ansat i korte vikariater og praktikstillinger?

Det har vi sat os for at undersøge her på Delfinen. Vi starter med Noa Kjærsgaard Hansen, som har en kandidat i Æstetik og Kultur fra Aarhus Universitet og blev færdig i 2017.

Fordom#1 Du er arbejdsløs

“Jeg arbejder på Folkeuniversitetet, hvor jeg er projektleder. Jeg arbejder primært med vidensfestivaler, som for eksempel LitteraturExchange og noget, der hedder Århundredets festival, som er en historisk festival, som foregår forskellige steder i Aarhus. Der har jeg været, siden jeg blev færdig i sommeren 2017, så jeg var en af de heldige, som rimelig hurtigt kom i arbejde. Jeg havde været i praktik siden efteråret 2016, så det var ret meget min vej ind. Først blev jeg ansat på årsprojektstilling, så blev jeg forlænget et år, og så blev jeg så fast i løbet af mit andet år. Det hele passede godt sammen med min baggrund, og hvad jeg har lavet før, så det var allerede før, at jeg afleverede mit speciale, at jeg vidste, at der lå og ventede et job til mig”

Fordom#2 Du er overkvalificeret til din stilling

“Altså både og. Der var først og fremmest meget administrativt i starten på mit job, og så var der måske nogle kreative kompetencer, jeg fik på mit studie, som jeg ikke rigtig fik sat i spil. Måske var der lidt mere administration og organisering i jobbet end, hvad jeg var klædt på til. Men jeg synes faktisk tværtimod, at jeg lærte mange nye ting og kompetencer fra dag ét. Jeg var nok heldig, at have lavet meget frivilligt som har givet mig nogle kompetencer, jeg kunne anvende. Den store kulturkredsløbsforståelse jeg har tillært mig, er jo lige præcis det, jeg anvender konkret i mit arbejde.”

Fordom#3 Det du lærer på din uddannelse passer ikke til arbejdsmarkedet

“Folk er sådan lidt…. ‘Æstetik og Kultur, hvad fanden er det egentlig?’ Til gengæld får man et ret bredt kompetencefelt, som nok er lidt bredere end nærliggende uddannelser. Det tror jeg er til vores fordel. Vi har for eksempel et fag, som hedder kulturanalyse, hvor vi skal lave en masse ting med Aros og kommunen, så vi får ligesom et godt netværk. Man kommer meget ud og oplever det og arbejder sig ind i det.

Med mit studie får man ikke blot en bred forståelse af, hvad kultur er, hvad en god bog er, og hvad god kultur er, men også en idé om, hvordan fungerer den her bog i et kulturelt kredsløb. Lige fra produktionen af en bog til, hvordan den bliver trygt til, hvordan fungerer forlagsbranchen til, hvordan fungerer bogmarkedet generelt. Hele kredsløbet får man en rigtig god indsigt i. Det er ikke bare produktet, men hele forståelsen af, hvordan vi forbruger kultur som mennesker. Det man også får med, er en nørdet teoretisk tilgang til æstetik og kultur, forskellige definitioner på modernitetsbegreber og ned i det helt tekniske. Uddannelsen giver et meget aktuelt billede, og så får vi både hands on, men også det helt nørdede.

Det er ikke at blive klog på en eller anden bestemt kunstnerisk genre eller tidsperiode, men det er meget at tage noget viden om de her ting med ind i en kulturindustrisammenhæng. Og forstå hvorfor vi bruger kultur på bestemte måder, og hvordan når man ud til en bestemt målgruppe. Det er jo for eksempel noget, jeg selv bruger meget i mit arbejde. Hvad er det for nogle redskaber, der skal til for at nå ud til unge mennesker, og hvordan gør vi lige det. At sætte sig ind i andre og forstå deres kulturforståelse fra deres synspunkt ”

Fordom#4 Du har været til hundredvis af jobsamtaler 

“Nope, jeg kom direkte i job, og har været der lige siden. Mine medstuderende er blevet ret overrasket over, når de er kommet til jobsamtale, hvor meget de egentlig kan med relevans for arbejdsmarkedet. Man har en meget bred og stor kulturforståelse i businesssammenhæng. Altså, hvordan tjener man penge på det, og hvordan fungerer en organisation. Jeg føler egentlig, at mine kompetencer passer godt til arbejdsmarkedet. Jeg synes, at man bliver godt klædt på som medarbejder. ”

Fordom#5 Dine medstuderende er arbejdsløse

“De to-tre stykker jeg snakkede mest med kom faktisk allerede i job ret hurtigt. Jeg tror, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, at der er en højere procentdel af kandidater fra Æstetik og Kultur, som kommer i arbejde end for eksempel Dramaturgi og de meget specifikke uddannelser. Ellers er folk blevet ansat på Aros, Øst for Paradis eller Københavns Teater i lignende stillinger ala min, hvor man er i en kulturinstitution og kan forstå og fornemme kulturkredsløbet.”

Praktik er et godt afbræk fra studiebøgerne

”Mit praktikophold har været enormt givende – både fagligt, personligt og socialt” fortæller Malene Bjørn Dahl, der er tidligere praktikant hos Dentsu Aegis Network i Aarhus. Og det er næppe tilfældigt, at hun netop fremhæver udvikling som en af de mest givende kvaliteter, hun kan tage med sig fra sit praktikophold. For Aarhus Universitets seneste studietrivselsrapport viser nemlig, at mange unge kæmper med problematikker så som ensomhed og stress. Derfor er det vigtigt, at et praktikforløb vægter den personlige udvikling lige så højt som den faglige: ”For os er det vigtigt at se på det hele menneske. Foruden en faglig dygtighed blandt vores praktikanter, så lægger vi også stor vægt på at vores praktikanter tør anerkende, at vi ikke er perfekte mennesker. Et praktikforløb handler både om at lære erhvervslivet at kende, men ikke mindst også sig selv at kende”, fortæller CCO hos Dentsu Aegis Network, Ulrik Petersen.

 

Flere og flere virksomheder laver målrettede praktikforløb

Flere og flere virksomheder laver gennemførte praktikforløb, der er skræddersyet til de studerende, og afliver dermed myten om at praktikanter bare bliver sat til at hente kaffe. Det glæder Pernille Bæk Nielsen, der er projektleder på Dentsu Aegis Networks praktikforløb ’Dentsu Young Guns’:
”I foråret deltog vi i eventen ”Østjyllands bedste praktikvirksomhed” i Studenterhuset. Her oplevede jeg, at flere og flere virksomheder har udarbejdet spændende og lærerige praktikforløb for deres praktikanter. Det synes jeg er helt vildt positivt, så praktikanterne kan få maksimalt ud af deres praktikforløb fra start til slut – også selvom de måske kun er der i fire til seks måneder”.

Pernille tilføjer, at hun i udarbejdningen af Dentsu Aegis Networks praktikforløb ’Young Guns’ har fokus på at tilrettelægge et ambitiøst program med fokus på faglig samt personlig udvikling, hvorfor det er mindst ligeså vigtigt at tilrettelægge personlige og sociale arrangementer, så de studerende lærer sig selv og hinanden bedre at kende.

 

Ikke alene om at være ny

Malene Bjørn Dahl har været enormt glad for sin beslutning om at tage i praktik i mediebranchen: ”Praktikken hos Dentsu har virkelig været en fornøjelse. Jeg har lært helt vildt meget om mig selv, mine behov og interesser, jeg har udviklet mig fagligt og fået indblik i en dynamisk, og for mig helt ukendt, bureauverden. Jeg har gennem praktikperioden fået mulighed for at sparre og samarbejde med en masse kompetente, dygtige mennesker, hvilket både har givet mig gode færdigheder og helt sikkert også nye venskaber, som jeg kan tage med videre.”

Da snakken falder på, hvad Malene især synes var fedt ved sit praktikophold, fremhæver hun det skræddersyede praktikprogram: ”Young Guns-programmet har været meget gennemført og virkelig spændende at være en del af. Det er rart, når man starter et nyt, stort sted at have nogle at dele oplevelser, nye indtryk og erfaringer med. Som en del af Young Guns er man ikke alene om at være ny, hvilket kan være rigtig rart. Programmet har været fyldt med både spændende præsentationer, faglig sparring, store udfordringer og en masse arbejde, men helt sikkert også med smil, sjov og rigtig gode venskaber” fortæller hun.

En stor omvæltning

Det kan dog også være svært at gå fra en tryg hverdag bag universitets mure til en hverdag ude i erhvervslivet: ”Den første tid kunne jeg godt være lidt usikker på min nye hverdag, og hvad en arbejdsplads egentlig forventede af mig som praktikant. Derfor havde jeg i begyndelsen svært ved at slippe arbejdet, når jeg havde fri, fordi jeg bare så gerne ville gøre det så godt som muligt og overholde alle deadlines. Med tiden lærte jeg dog, at man sagtens kunne tage det hele lidt mere afslappet, og det er okay, at alt man leverer ikke er hundrede procent perfekt hver eneste gang”, lyder det fra Malene Bjørn Dahl.

Hun fortæller også, at det i starten af praktikforløbet var lidt en udfordring, at hverdagen gik fra at være meget fleksibel til at være mere fast:
”Fra universitetet var jeg vant til meget selvstudie og en meget fleksibel hverdag. Derfor var det lidt en udfordring pludseligt at have ’et fast arbejde’ med mange timer, hvor man skulle være på. Men jeg fortryder på ingen måde, at jeg valgte praktik. Det var en utrolig god mulighed for at komme ud og prøve kræfter med teori i praksis”, fortæller hun.